Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

310 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
5.11% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen (SBI code: 27.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van elektrische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

De branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen valt onder de sector vervaardiging van elektrische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.7%), Personeel (26.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.3%).

Bedrijfsresultaat vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen tussen 2009 en 2015 is gedaald met 1.11% procentpunt naar 5.11%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen gemiddeld een bruto marge van 44.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.5% naar 5.1%.

Kosten naar soort vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
Let op: cijfers 2015 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 96.11%
Overige bedrijfsopbrengsten 3.89%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 55.73%
Bruto marge 44.27%
Personeelkosten 26.56%
Verkoopkosten 0.92%
Huisvestingskosten 1.68%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.92%
Kosten energieverbruik 0.61%
Kosten vervoermiddelen 1.07%
Communicatiekosten 0.23%
Afschrijvingen 2.14%
Kosten van overige diensten 1.76%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.28%
Bedrijfsresultaat 5.11%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde afname van 4 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 310.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor