Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

350 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.11% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verd
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen (SBI code: 27.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van elektrische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

De branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen valt onder de sector vervaardiging van elektrische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.7%), Personeel (26.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen.
start vergelijking

Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen Trends

De bedrijfstak Prod. Elektromotoren en Elektropanelen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er is een duidelijke veranderende opvatting over milieuvriendelijke energiebronnen door het gebruik van duurzame energiebronnen. Ondernemers moeten daarom investeren in energie-efficiënte technologie die de emissie van schadelijke gassen helpen verminderen. Daarnaast moeten ondernemers nieuwe technologische ontwikkelingen op de voet volgen om voorop te blijven lopen. Er is steeds meer vraag naar slimme energieoplossingen, dus ondernemers moeten hierop inspelen door ontwikkelaars te ondersteunen. Tot slot is het nodig om het gebruik van verouderde apparatuur te verminderen en om de toepassing van hernieuwbare energie te promoten.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen tussen 2009 en 2015 is gedaald met 1.11% procentpunt naar 5.11%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen gemiddeld een bruto marge van 44.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.5% naar 5.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2016
Netto omzet 98.5% 96.3% 96.3% 96.1%
Overige opbrengsten 1.5% 3.7% 3.7% 3.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 50.1% 55.3% 57.9% 55.7%
Bruto marge 49.9% 44.7% 42.1% 44.3%
  - Bruto Loon   19.5%   18.4%   17.2%   18.5%
  - Sociale lasten   2.8%   3.0%   2.6%   2.9%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.7%   1.7%   1.7%
  - Overig   4.5%   3.8%   3.7%   3.4%
Personeelkosten Totaal 28.7% 26.8% 25.2% 26.6%
Verkoopkosten 1.0% 0.9% 0.8% 0.9%
Huisvestingskosten 2.1% 1.6% 1.4% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 1.0% 0.8% 0.9%
Energieverbruik 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 1.0% 1.1% 1.0% 1.1%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.9% 2.2% 2.0% 2.1%
Overige diensten 1.8% 2.1% 1.8% 1.8%
Overige bedrijfskosten 3.5% 3.5% 2.9% 3.3%
Bedrijfsresultaat 8.2% 4.6% 5.5% 5.1%

Laatste cijfers vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 15 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 350.