Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

305 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
5.11% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen (SBI code: 27.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van elektrische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

De branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen valt onder de sector vervaardiging van elektrische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.7%), Personeel (26.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.3%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2015 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen 0.61% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten zijn toegenomen als gevolg van aflopende contracten.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen tussen 2009 en 2015 is gedaald met 1.11% procentpunt naar 5.11%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen gemiddeld een bruto marge van 44.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.5% naar 5.1%.

Kosten naar soort vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
Let op: cijfers 2015 - inloggen voor recentere cijfers (jaarlid informatie)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 96.11%
Overige bedrijfsopbrengsten 3.89%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 55.73%
Bruto marge 44.27%
  - Bruto Loon   18.55%
  - Premie & Pensioen   4.35%
  - Andere Sociale lasten   0.23%
  - Overig   + 3.44%
Personeelkosten Totaal 26.56%
Verkoopkosten 0.92%
Huisvestingskosten 1.68%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.92%
Kosten energieverbruik 0.61%
Kosten vervoermiddelen 1.07%
Communicatiekosten 0.23%
Afschrijvingen 2.14%
Kosten van overige diensten 1.76%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.28%
Bedrijfsresultaat 5.11%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatst beschikbare branchegegevens en ondernemerstools

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers en onze ondernemerstools. Met jaarlidmaatschap verkrijgt u beter inzicht met recentere cijfers en kunt u gebruik maken van onze tools. Maak online uw ondernemingsplan met de handige wizard of download onze Office tools voor ondernemers. De Excel bedrijfstakdatabase is natuurlijk ook inbegrepen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers alle branches
  • Maak uw ondernemingsplan met de handige online wizard
  • Alle cijfers ook offline beschikbaar met de Excel bedrijfstakdatabase
  • Gratis downloaden andere Firmfocus tools
  • 12 maanden lidmaatschap - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 60 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 305.