Branchecijfers vervaardiging van elektrische apparatuur

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.10% in 2014 naar 5.56% in 2015

Trend winst en kosten vervaardiging van elektrische apparatuur

De branche vervaardiging van elektrische apparatuur valt onder de sector industrie. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst vervaardiging van elektrische apparatuur

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche vervaardiging van elektrische apparatuur. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.10% in 2014 naar 5.56% in 2015.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van elektrische apparatuur


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor vervaardiging van elektrische apparatuur wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (53.2%) gevolgd door 'Personeel' (17.4%) en daarna 'Kosten van overige diensten' (8.8%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 5.56% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 46.79%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 53.21%
Bruto Marge 46.79%
Personeel 17.36%
Verkoopkosten 2.98%
Huisvestingskosten 1.37%
Kosten apparatuur en inventaris 0.86%
Kosten energieverbruik 0.59%
Kosten vervoermiddelen 0.52%
Communicatiekosten 0.11%
Afschrijvingen 2.34%
Kosten van overige diensten 8.81%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.30%
Bedrijfsresultaat 5.56%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche vervaardiging van elektrische apparatuur

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche vervaardiging van elektrische apparatuur. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers vervaardiging van elektrische apparatuur
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.

Tot einde jaar kunt u nog overstappen en de beste zorgverkering kiezen.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en kies voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Bij overstappen zorgt de nieuwe verzekeraar voor het opzeggen van de oude verzekering.Vergelijk en regel het in enkele minuten
Branches:   Rapport Bedrijfstak | meer info in winkel  Vergelijk boekhoudpakkettenvervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingenvervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten vervaardiging van huishoudapparatenvervaardiging van batterijen en accumulatorenvervaardiging van overige elektrische apparatuurAanverwante branchesvervaardiging van voedingsmiddelenvervaardiging van drankenvervaardiging van tabaksproductenvervaardiging van textielvervaardiging van kledingvervaardiging van leer, lederwaren en schoenenprimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren drukkerijen, reproductie van opgenomen mediavervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingvervaardiging van chemische productenvervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenvervaardiging van producten van rubber en kunststofvervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenvervaardiging van metalen in primaire vormvervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurvervaardiging van elektrische apparatuurvervaardiging van overige machines en apparatenvervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersvervaardiging van overige transportmiddelenvervaardiging van meubelsvervaardiging van overige goederenreparatie en installatie van machines en apparaten