Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van elektrische apparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.210 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
31.60% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.60% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van elektrische apparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van elektrische apparatuur (SBI code: 27). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van elektrische apparatuur

De branche vervaardiging van elektrische apparatuur valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van elektrische apparatuur zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.3%), Personeel (15.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (11.4%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervaardiging van elektrische apparatuur 0.41% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van elektrische apparatuur.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van elektrische apparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van elektrische apparatuur tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.43% procentpunt naar 7.60%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van elektrische apparatuur gemiddeld een bruto marge van 46.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.3% naar 7.6%.

Kosten naar soort vervaardiging van elektrische apparatuur
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 91.53%
Overige bedrijfsopbrengsten 8.47%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 53.33%
Bruto marge 46.67%
  - Bruto Loon   10.11%
  - Premie & Pensioen   2.59%
  - Andere Sociale lasten   0.07%
  - Overig   + 2.81%
Personeelkosten Totaal 15.59%
Verkoopkosten 1.81%
Huisvestingskosten 1.06%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.77%
Kosten energieverbruik 0.37%
Kosten vervoermiddelen 0.37%
Communicatiekosten 0.14%
Afschrijvingen 2.02%
Kosten van overige diensten 5.50%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 11.43%
Bedrijfsresultaat 7.60%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers vervaardiging van elektrische apparatuur en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data vervaardiging van elektrische apparatuur en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van elektrische apparatuur

Trend aantal bedrijven vervaardiging van elektrische apparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van elektrische apparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 75 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.210.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche vervaardiging van elektrische apparatuur aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 115.1. Dat betekent dat de omzet in 2021 15.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8.9% hoger.

Trend omzet vervaardiging van elektrische apparatuur (indexcijfers)

Menu   Informatie Premium toegang   Zoek bedrijfstak en cijfers   Vragen? Gebruik het contactformulier.   Direct contact? App ons!   Brancheportal vervaardiging van elektrische apparatuur   Downloads voor ledenBranchecijfers IndustrieBranchedashboard industrie10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfBranches onder vervaardiging van elektrische apparatuurvervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingenvervaardiging van batterijen en accumulatorenvervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparatenvervaardiging van huishoudapparatenvervaardiging van overige elektrische apparatuurBranches onder industrievervaardiging van voedingsmiddelenvervaardiging van drankenvervaardiging van tabaksproductenvervaardiging van textielvervaardiging van kledingvervaardiging van leer, lederwaren en schoenenprimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarendrukkerijen, reproductie van opgenomen mediavervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingvervaardiging van chemische productenvervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenvervaardiging van producten van rubber en kunststofvervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenvervaardiging van metalen in primaire vormvervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurvervaardiging van elektrische apparatuurvervaardiging van overige machines en apparatenvervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersvervaardiging van overige transportmiddelenvervaardiging van meubelsvervaardiging van overige goederenreparatie en installatie van machines en apparaten