Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van huishoudapparaten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

115 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.34% WINST (% OMZET)
2014
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van huishoudapparaten
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van huishoudapparaten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van huishoudapparaten (SBI code: 27.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van elektrische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van huishoudapparaten

De branche vervaardiging van huishoudapparaten valt onder de sector vervaardiging van elektrische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2014. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van huishoudapparaten zijn respectievelijk: Personeel (35.7%), Kosten omzet (29.8%) en Afschrijvingen (9.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van huishoudapparaten.
start vergelijking

Vervaardiging van huishoudapparaten Trends

De levensstijl van consumenten verandert steeds en daarmee de behoeften waarop producenten van huishoudelijke apparaten moeten inspelen. Men verwacht dat apparaten steeds slimmer en meer duurzaam zijn. Onlangs is het gebruik van productieprocessen met een lage impact op het milieu steeds belangrijker geworden in de bedrijfstak en nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie en robots, zorgen voor vergaande automatisering. Voorts zorgt de trend naar digitalisering en connectiviteit voor toenemende koppeling met andere systemen, waardoor data verzameld kan worden. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat producenten steeds vaker focussen op een eigen brand of technologie, waardoor de concurrentie met andere producenten sterk toeneemt.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van huishoudapparaten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van huishoudapparaten tussen 2009 en 2014 is gedaald met 6.85% procentpunt naar 6.34%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van huishoudapparaten gemiddeld een bruto marge van 70.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2013) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.7% naar 6.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van huishoudapparaten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2011 2012 2013 2014 2015
Netto omzet 64.6% 59.4% 59.2% 59.8%
Overige opbrengsten 35.4% 40.6% 40.8% 40.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 36.7% 32.8% 29.6% 29.8%
Bruto marge 63.3% 67.2% 70.4% 70.2%
  - Bruto Loon   18.2%   20.0%   20.5%   21.2%
  - Sociale lasten   2.6%   2.8%   2.9%   3.0%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.9%   3.3%   3.1%
  - Overig   6.0%   6.8%   6.3%   8.3%
Personeelkosten Totaal 27.6% 30.5% 33.0% 35.7%
Verkoopkosten 2.2% 2.2% 1.9% 2.1%
Huisvestingskosten 1.1% 1.1% 1.0% 2.0%
Apparatuur en Inventaris 2.5% 2.4% 2.5% 2.6%
Energieverbruik 0.9% 1.0% 0.9% 0.9%
Vervoermiddelen 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 9.5% 9.4% 9.7% 9.1%
Overige diensten 1.3% 1.4% 1.4% 4.0%
Overige bedrijfskosten 12.6% 13.2% 13.6% 6.7%
Bedrijfsresultaat 4.8% 5.1% 5.7% 6.3%

Laatste cijfers vervaardiging van huishoudapparaten en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van huishoudapparaten
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van huishoudapparaten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van huishoudapparaten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van huishoudapparaten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 15 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 115.