Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

385 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.52% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw (SBI code: 28.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

De branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.4%), Personeel (19.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw.
start vergelijking

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw Trends

Met de komst van innovatieve technologieën zoals 3D-printing, drones, robotica en diverse innovatieve implementaties kunnen producenten landbouwmachines hun productieproces vereenvoudigen en hun productportfolio uitbreiden. Door de vele nieuwe ontwikkelingen kan het productieproces veel efficiënter en kostenbesparend worden gemaakt. Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare materialen en duurzame technologieën. Dit zorgt ervoor dat de landbouwmachines steeds milieuvriendelijker worden, wat de productiekosten meer druk op de industriële sectoren en daarmee ook op de bedrijven in de bedrijfstak producent landbouwmachines.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw tussen 2009 en 2015 is gestegen met 0.98% procentpunt naar 6.52%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw gemiddeld een bruto marge van 38.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.6% naar 6.5%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 99.2% 99.0% 99.3% 99.9%
Overige opbrengsten 0.8% 1.0% 0.7% 0.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 60.4% 62.1% 60.9% 61.4%
Bruto marge 39.6% 37.9% 39.1% 38.6%
  - Bruto Loon   12.5%   12.3%   12.6%   13.1%
  - Sociale lasten   1.8%   1.8%   1.9%   1.9%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.1%   1.2%   1.2%
  - Overig   2.6%   2.8%   2.7%   2.9%
Personeelkosten Totaal 18.0% 18.0% 18.4% 19.2%
Verkoopkosten 2.4% 2.1% 1.9% 1.8%
Huisvestingskosten 1.3% 1.3% 1.5% 1.5%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.6% 0.5% 0.4% 0.5%
Vervoermiddelen 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.9% 1.7% 1.9% 2.0%
Overige diensten 1.9% 2.1% 2.2% 2.1%
Overige bedrijfskosten 4.3% 3.7% 3.8% 3.6%
Bedrijfsresultaat 7.9% 7.0% 7.6% 6.5%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Trend aantal bedrijven vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 130 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 385.