Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

380 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.52% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw (SBI code: 28.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

De branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.4%), Personeel (19.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw.
start vergelijking

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw Trends

Met de komst van innovatieve technologieën zoals 3D-printing, drones, robotica en diverse innovatieve implementaties kunnen producenten landbouwmachines hun productieproces vereenvoudigen en hun productportfolio uitbreiden. Door de vele nieuwe ontwikkelingen kan het productieproces veel efficiënter en kostenbesparend worden gemaakt. Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare materialen en duurzame technologieën. Dit zorgt ervoor dat de landbouwmachines steeds milieuvriendelijker worden, wat de productiekosten meer druk op de industriële sectoren en daarmee ook op de bedrijven in de bedrijfstak producent landbouwmachines.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw tussen 2009 en 2015 is gestegen met 0.98% procentpunt naar 6.52%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw gemiddeld een bruto marge van 38.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.6% naar 6.5%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 99.2% 99.0% 99.3% 99.9%
Overige opbrengsten 0.8% 1.0% 0.7% 0.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 60.4% 62.1% 60.9% 61.4%
Bruto marge 39.6% 37.9% 39.1% 38.6%
  - Bruto Loon   12.5%   12.3%   12.6%   13.1%
  - Sociale lasten   1.8%   1.8%   1.9%   1.9%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.1%   1.2%   1.2%
  - Overig   2.6%   2.8%   2.7%   2.9%
Personeelkosten Totaal 18.0% 18.0% 18.4% 19.2%
Verkoopkosten 2.4% 2.1% 1.9% 1.8%
Huisvestingskosten 1.3% 1.3% 1.5% 1.5%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.6% 0.5% 0.4% 0.5%
Vervoermiddelen 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.9% 1.7% 1.9% 2.0%
Overige diensten 1.9% 2.1% 2.2% 2.1%
Overige bedrijfskosten 4.3% 3.7% 3.8% 3.6%
Bedrijfsresultaat 7.9% 7.0% 7.6% 6.5%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Trend aantal bedrijven vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 130 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 380.