Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

335 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
6.52% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw (SBI code: 28.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

De branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.4%), Personeel (19.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.6%).

Bedrijfsresultaat vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw tussen 2009 en 2015 is gestegen met 0.98% procentpunt naar 6.52%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw gemiddeld een bruto marge van 38.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.6% naar 6.5%.

Kosten naar soort vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
Let op: cijfers 2015 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.87%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.13%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 61.39%
Bruto marge 38.61%
Personeelkosten 19.18%
Verkoopkosten 1.84%
Huisvestingskosten 1.46%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.73%
Kosten energieverbruik 0.47%
Kosten vervoermiddelen 0.51%
Communicatiekosten 0.21%
Afschrijvingen 1.97%
Kosten van overige diensten 2.06%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.60%
Bedrijfsresultaat 6.52%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 6 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 335.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor