Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige machines en apparaten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.660 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.62% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige machines en apparaten
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige machines en apparaten

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van overige machines en apparaten
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers vervaardiging van overige machines en apparaten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten (SBI code: 28). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines en apparaten

De branche vervaardiging van overige machines en apparaten valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.5%), Personeel (21.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige machines en apparaten.
start vergelijking

Vervaardiging van overige machines en apparaten Trends

De vervaardigingsindustrie van overige machines en apparaten (SBI-code 28) is een dynamisch veld dat voortdurend evolueert. Geavanceerde technologieën zijn een van de belangrijkste kenmerken, waarmee ondernemers productiesproces kan verbeteren. Ook de toenemende vraag naar automatisering heeft geleid tot vergaande digitalisering van apparaten. Hierdoor worden het ontwerp, de productie en het onderhoud makkelijker, sneller en minder kostbaar. Daarnaast is de toegevoegde waarde van de producten bij installaties en het onderhoud ervan van cruciaal belang met betrekking tot levensduur en kwaliteit. Ondernemers moeten hier rekening mee houden bij het ontwikkelen van innovatieve, duurzame en goede producten.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines en apparaten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige machines en apparaten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 9.86% procentpunt naar 12.62%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige machines en apparaten gemiddeld een bruto marge van 49.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.9% naar 12.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige machines en apparaten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 97.6% 100.6% 97.9% 97.4%
Overige opbrengsten 2.4% -0.6% 2.1% 2.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 49.6% 49.8% 49.3% 50.5%
Bruto marge 50.4% 50.2% 50.7% 49.5%
  - Bruto Loon   14.7%   15.3%   15.5%   14.2%
  - Sociale lasten   2.2%   2.2%   2.3%   2.0%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.5%   1.5%   1.4%
  - Overig   3.9%   3.9%   3.8%   3.7%
Personeelkosten Totaal 22.4% 23.0% 23.1% 21.3%
Verkoopkosten 1.4% 1.4% 1.5% 1.3%
Huisvestingskosten 1.4% 1.4% 1.4% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 1.1% 1.0% 0.9%
Energieverbruik 0.4% 0.5% 0.4% 0.3%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.4% 2.4% 2.5% 2.4%
Overige diensten 5.6% 5.7% 3.3% 3.2%
Overige bedrijfskosten 4.2% 3.8% 5.7% 5.6%
Bedrijfsresultaat 10.7% 10.1% 10.9% 12.6%

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige machines en apparaten

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van overige machines en apparaten
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines en apparaten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige machines en apparaten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige machines en apparaten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 855 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 3.660.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 187. Dat betekent dat de omzet in 2022 87% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14% hoger.

Trend omzet vervaardiging van overige machines en apparaten (indexcijfers)

MenuZoek bedrijfstak en cijfersOndernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van overige machines en apparatenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementenVervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruikVervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouwVervaardiging van gereedschapswerktuigenVervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleindenMeer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten