Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van gereedschapswerktuigen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

180 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.67% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van gereedschapswerktuigen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van gereedschapswerktuigen (SBI code: 28.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van gereedschapswerktuigen

De branche vervaardiging van gereedschapswerktuigen valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van gereedschapswerktuigen zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.5%), Personeel (27.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van gereedschapswerktuigen.
start vergelijking

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen Trends

Er lijkt een toenemende druk te ontstaan op de bedrijfstak Producent gereedschapswerktuigen. Er is een verschuiving in vraag waarin technologisch geavanceerde producten steeds meer in opkomst komen en voortdurend worden aangepast aan de eisen van de hedendaagse consument. Het lijdt geen twijfel dat er steeds meer focus leg op duurzaamheid, maar ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van robots en andere mechanische hulpmiddelen om productieprocessen te versnellen. Daarnaast wordt er steeds meer geïnvesteerd in verbetering op het gebied van materialen, waardoor ondernemers kunnen voorzien in de steeds veranderende behoeften van de markt. Kortom, ondernemers in de bedrijfstak Producent gereedschapswerktuigen moeten steeds alert zijn op de marktwerking om hun producten en diensten te verbeteren.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van gereedschapswerktuigen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van gereedschapswerktuigen tussen 2009 en 2015 is gestegen met 5.67% procentpunt naar 5.67%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van gereedschapswerktuigen gemiddeld een bruto marge van 48.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.2% naar 5.7%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van gereedschapswerktuigen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 98.1% 97.6% 99.2% 100.0%
Overige opbrengsten 1.9% 2.4% 0.8% 0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 49.7% 52.8% 49.0% 51.5%
Bruto marge 50.3% 47.2% 51.0% 48.5%
  - Bruto Loon   19.5%   19.4%   21.1%   19.9%
  - Sociale lasten   2.4%   2.6%   3.6%   2.6%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.6%   2.1%   1.7%
  - Overig   3.5%   3.4%   2.8%   3.1%
Personeelkosten Totaal 27.0% 27.0% 29.6% 27.2%
Verkoopkosten 2.1% 1.8% 1.8% 1.7%
Huisvestingskosten 1.9% 2.4% 2.1% 1.9%
Apparatuur en Inventaris 2.1% 2.1% 2.8% 2.1%
Energieverbruik 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Vervoermiddelen 0.8% 1.0% 0.8% 0.9%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 2.7% 2.6% 2.8% 2.8%
Overige diensten 1.3% 1.8% 1.8% 1.9%
Overige bedrijfskosten 3.2% 3.4% 3.1% 3.3%
Bedrijfsresultaat 8.0% 3.9% 5.2% 5.7%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van gereedschapswerktuigen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van gereedschapswerktuigen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van gereedschapswerktuigen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van gereedschapswerktuigen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van gereedschapswerktuigen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 20 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 180.