Branchecijfers Architecten- en ingenieursbureaus
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van architecten- en ingenieursbureaus.

Sector informatie architecten- en ingenieursbureaus

Branchecijfers exploitatie architecten- en ingenieursbureaus

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor architecten- en ingenieursbureaus. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector architecten- en ingenieursbureaus worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Architecten-, ingenieursbureaus e.d.. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers architecten- en ingenieursbureaus

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast architecten- en ingenieursbureaus, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat architecten- en ingenieursbureaus: 11,92%

Als eerste valt op dat in de sector architecten- en ingenieursbureaus een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 11,92 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 11,92 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 88,08% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 41,96%. U kunt de sector architecten- en ingenieursbureaus vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie architecten- en ingenieursbureaus.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector architecten- en ingenieursbureaus. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Architecten- en ingenieursbureaus

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Architecten- en ingenieursbureaus
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
26,80 %
Bruto marge
73,20 %
Personeelskosten
41,96 %
Afschrijvingen
2,70 %
Overig ingekochte diensten
2,22 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,71 %
Huisvestingskosten
3,07 %
Energiekosten
0,42 %
Kosten Communicatie
0,76 %
Overige Kosten
5,68 %
Verkoopkosten
1,47 %
Vervoerskosten
2,29 %
Bedrijfsresultaat
11,92 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche architecten- en ingenieursbureaus en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.