Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers benzinestations

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

645 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.97% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Benzinestations
KW1 2024

Branchecijfers benzinestations

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche benzinestations (SBI code: 47.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten benzinestations

De branche benzinestations valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche benzinestations in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (88.1%), Personeel (3.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor benzinestations.
start vergelijking

Benzinestations Trends

De tankstationsector ondergaat momenteel een aantal belangrijke veranderingen. Enerzijds zal de wetgeving omtrent de milieueisen verscherpt worden, waarbij aan de ondernemer wordt gevraagd alle producten die hij verkoopt... ecologisch verantwoord te laten zijn. Anderzijds zien we dat er steeds meer e-commerceoplossingen op de markt komen, waardoor consumenten gemakkelijk online een tankstation kunnen vinden, met daarbij informatie omtrent de openingstijden, producten en prijzen. Daarnaast nemen degenen die hun tankstationen willen moderniseren, ook steeds meer gebruikt van de nieuwste technologieën, zoals mobiele betaalplatforms, robots in plaats van mensen voor de bediening en apps voor het bestellen van producten. Kortom, tankstations krijgen steeds meer te maken met technologische en milieu-uitdagingen, en het is voor ondernemers belangrijk om op de hoogte te blijven van deze trends in de bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat benzinestations

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche benzinestations tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.39% procentpunt naar 2.97%. Hierbij wordt in de branche benzinestations gemiddeld een bruto marge van 11.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 2.0% naar 3.0%.

Kosten per categorie branche benzinestations
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.9% 100.0% 99.8% 99.7%
Overige opbrengsten 0.1% 0.0% 0.2% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 89.2% 89.2% 90.0% 88.1%
Bruto marge 10.8% 10.8% 10.0% 11.9%
  - Bruto Loon   2.8%   2.8%   2.7%   2.6%
  - Sociale lasten   0.5%   0.5%   0.5%   0.5%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.2%   0.2%   0.2%
  - Overig   0.3%   0.4%   0.4%   0.4%
Personeelkosten Totaal 3.7% 3.9% 3.9% 3.7%
Verkoopkosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
Huisvestingskosten 1.6% 1.6% 1.4% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%
Afschrijvingen 0.6% 0.7% 0.7% 0.9%
Overige diensten 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
Overige bedrijfskosten 1.4% 1.3% 0.9% 1.8%
Bedrijfsresultaat 2.1% 2.0% 2.0% 3.0%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers benzinestations, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder benzinestations
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat benzinestations

Trend aantal bedrijven benzinestations

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven benzinestations geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 405 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 645.