Brancheinformatie en cijfers benzinestations

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

665 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.05% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Benzinestations
KW02 - 2023

Branchecijfers benzinestations

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche benzinestations (SBI code: 47.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten benzinestations

De branche benzinestations valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche benzinestations zijn respectievelijk: Kosten omzet (89.2%), Personeel (3.9%) en Huisvestingskosten (1.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor benzinestations.
start vergelijking

Benzinestations Trends

De tankstationsector ondergaat momenteel een aantal belangrijke veranderingen. Enerzijds zal de wetgeving omtrent de milieueisen verscherpt worden, waarbij aan de ondernemer wordt gevraagd alle producten die hij verkoopt... ecologisch verantwoord te laten zijn. Anderzijds zien we dat er steeds meer e-commerceoplossingen op de markt komen, waardoor consumenten gemakkelijk online een tankstation kunnen vinden, met daarbij informatie omtrent de openingstijden, producten en prijzen. Daarnaast nemen degenen die hun tankstationen willen moderniseren, ook steeds meer gebruikt van de nieuwste technologieën, zoals mobiele betaalplatforms, robots in plaats van mensen voor de bediening en apps voor het bestellen van producten. Kortom, tankstations krijgen steeds meer te maken met technologische en milieu-uitdagingen, en het is voor ondernemers belangrijk om op de hoogte te blijven van deze trends in de bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat benzinestations

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche benzinestations tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.53% procentpunt naar 2.05%. Hierbij wordt in de branche benzinestations gemiddeld een bruto marge van 10.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 2.1% naar 2.0%.

Kosten per categorie branche benzinestations
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.8% 99.9% 99.9% 100.0%
Overige opbrengsten 0.2% 0.1% 0.1% 0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 87.7% 89.1% 89.2% 89.2%
Bruto marge 12.3% 10.9% 10.8% 10.8%
  - Bruto Loon   3.0%   2.8%   2.8%   2.8%
  - Sociale lasten   0.5%   0.5%   0.5%   0.5%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.2%   0.2%   0.2%
  - Overig   0.3%   0.2%   0.3%   0.4%
Personeelkosten Totaal 4.1% 3.7% 3.7% 3.9%
Verkoopkosten 0.4% 0.2% 0.3% 0.3%
Huisvestingskosten 1.4% 1.3% 1.6% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.6% 0.6% 0.6% 0.7%
Overige diensten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Overige bedrijfskosten 3.2% 2.7% 1.4% 1.3%
Bedrijfsresultaat 1.6% 1.4% 2.1% 2.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht benzinestations

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief benzinestations
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat benzinestations

Trend aantal bedrijven benzinestations

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven benzinestations geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 405 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 665.