Brancheinformatie en cijfers markthandel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

9.590 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
18.31% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Markthandel
KW02 - 2023

Branchecijfers markthandel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche markthandel (SBI code: 47.8). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten markthandel

De branche markthandel valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche markthandel zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.9%), Personeel (6.9%) en Kosten vervoermiddelen (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor markthandel.
start vergelijking

Markthandel Trends

Marktkooplieden moeten technologische innovaties op de voet volgen. Het opzoeken en vinden van klanten en afnemers verloopt volledig online. In toenemende mate is kennis en inzicht van data-analyse een vereiste om trends bij de afzet van producten inzichtelijk te maken. Ook moet een marktkoopman vermogensrendementsberekeningen kunnen maken om het transactierendement in kaart te brengen. Daarnaast gaat een marktkoopman steeds meer gestructureerd en georganiseerd te werk om maximale rendement te behalen uit de transacties met klanten en klantgroepen, maar ook om aan de veranderende wetgeving te kunnen voldoen.

Bedrijfsresultaat markthandel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche markthandel tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.47% procentpunt naar 18.31%. Hierbij wordt in de branche markthandel gemiddeld een bruto marge van 42.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 18.0% naar 18.3%.

Kosten per categorie branche markthandel
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.8% 99.8% 99.8% 99.7%
Overige opbrengsten 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 56.7% 57.6% 57.8% 57.9%
Bruto marge 43.3% 42.4% 42.2% 42.1%
  - Bruto Loon   5.7%   5.3%   5.5%   5.3%
  - Sociale lasten   0.9%   1.0%   1.0%   0.9%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.3%   0.4%   0.5%   0.4%
Personeelkosten Totaal 7.2% 7.0% 7.3% 6.9%
Verkoopkosten 3.5% 3.2% 3.4% 3.2%
Huisvestingskosten 3.5% 3.0% 3.0% 3.2%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.5% 0.6%
Vervoermiddelen 3.5% 3.3% 3.2% 3.3%
Communicatiekosten 0.6% 0.6% 0.5% 0.6%
Afschrijvingen 2.7% 1.7% 1.6% 1.7%
Overige diensten 1.0% 0.8% 0.9% 0.8%
Overige bedrijfskosten 2.5% 2.9% 3.0% 2.8%
Bedrijfsresultaat 17.6% 18.7% 18.0% 18.3%

Ondersteun uw zakelijk inzicht markthandel

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief markthandel
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat markthandel

Trend aantal bedrijven markthandel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven markthandel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.78 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 9.590.