Brancheinformatie en cijfers markthandel

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 18.31% in 2017 naar 18.65% in 2018

18.65% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers markthandel

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling voor de branche markthandel (SBI code: 47.8). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder detailhandel (niet in auto's) (SBI code: 47).

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers markthandel


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2018)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.55%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.45%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 56.71%
Bruto marge 43.29%
Personeelkosten 7.13%
Verkoopkosten 2.96%
Huisvestingskosten 3.64%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.68%
Kosten energieverbruik 0.61%
Kosten vervoermiddelen 3.56%
Communicatiekosten 0.45%
Afschrijvingen 1.97%
Kosten van overige diensten 0.68%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.96%
Bedrijfsresultaat 18.65%

Trend winst en kosten markthandel

De branche markthandel valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat markthandel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche markthandel tussen 2009 en 2018 is gestegen met 2.81% procentpunt naar 18.65%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche markthandel zijn respectievelijk: Kosten omzet (56.7%), Personeel (7.1%) en Huisvestingskosten (3.6%).

Trend bedrijfsresultaat markthandel

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor