Brancheinformatie en cijfers markthandel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

9.380 BEDRIJVEN
KW2 2024
17.96% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Markthandel
KW1 2024

Branchecijfers markthandel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche markthandel (SBI code: 47.8). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten markthandel

De branche markthandel valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche markthandel in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.9%), Personeel (7.1%) en Huisvestingskosten (3.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor markthandel.
start vergelijking

Markthandel Trends

Marktkooplieden moeten technologische innovaties op de voet volgen. Het opzoeken en vinden van klanten en afnemers verloopt volledig online. In toenemende mate is kennis en inzicht van data-analyse een vereiste om trends bij de afzet van producten inzichtelijk te maken. Ook moet een marktkoopman vermogensrendementsberekeningen kunnen maken om het transactierendement in kaart te brengen. Daarnaast gaat een marktkoopman steeds meer gestructureerd en georganiseerd te werk om maximale rendement te behalen uit de transacties met klanten en klantgroepen, maar ook om aan de veranderende wetgeving te kunnen voldoen.

Bedrijfsresultaat markthandel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche markthandel tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.12% procentpunt naar 17.96%. Hierbij wordt in de branche markthandel gemiddeld een bruto marge van 42.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 18.7% naar 18.0%.

Kosten per categorie branche markthandel
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.8% 99.7% 99.5% 99.5%
Overige opbrengsten 0.2% 0.3% 0.5% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 57.8% 57.9% 56.7% 57.9%
Bruto marge 42.2% 42.1% 43.3% 42.1%
  - Bruto Loon   5.5%   5.3%   5.2%   5.1%
  - Sociale lasten   1.0%   0.9%   1.1%   1.1%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.5%   0.4%   0.5%   0.5%
Personeelkosten Totaal 7.3% 6.9% 7.1% 7.1%
Verkoopkosten 3.4% 3.2% 3.0% 2.7%
Huisvestingskosten 3.0% 3.2% 3.6% 3.8%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.5% 0.6% 0.6% 0.7%
Vervoermiddelen 3.2% 3.3% 3.6% 3.5%
Communicatiekosten 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 1.6% 1.7% 2.0% 2.0%
Overige diensten 0.9% 0.8% 0.7% 0.7%
Overige bedrijfskosten 3.0% 2.8% 3.0% 2.7%
Bedrijfsresultaat 18.0% 18.3% 18.7% 18.0%

Laatste cijfers markthandel en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief markthandel
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat markthandel

Trend aantal bedrijven markthandel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven markthandel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.775 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 9.380.