Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor het onderwijs

3.075 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor het onderwijs

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor het onderwijs geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 2.630 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 3.075.