Brancheinformatie en cijfers primair en speciaal onderwijs

1.310 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven primair en speciaal onderwijs

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven primair en speciaal onderwijs geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 60 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.310.