Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

10 BEDRIJVEN
KW2 2024
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën (SBI code: 20.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van chemische producten (SBI code: 20).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van chemische producten (SBI code: 20).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van chemische producten (20) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën Trends

De vervaardigingsbedrijfstak van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën heeft volop te maken met veranderingen. Om goed mee te gaan met de marktvraag, ligt er de focus op innovatie van producten, de ontwikkeling van biologische bestrijdingsmiddelen, of een combinatie van beiden. Daarnaast is er een groeiende interesse in het verkrijgen van een preventieve oplossing. Er worden steeds meer producten ontwikkeld die een natuurlijke balans creëren, zodat de integratie van geïntegreerde gewasbescherming wordt bereikt.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 10.