Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica

550 BEDRIJVEN
KW2 2024
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica (SBI code: 20.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van chemische producten (SBI code: 20).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van chemische producten (SBI code: 20).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van chemische producten (20) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica Trends

In de bedrijfstak vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica zijn er tegenwoordig steeds meer ontwikkelingen in innovatieve grondstoffen en technologieën. Niet alleen stelt dit ondernemers voor een uitdaging het aanbod aan de consument aan te passen, maar ook de wijze waarop de producten gemaakt en verhandeld worden. Ook is er een steeds grotere vraag naar milieuvriendelijke producten die een laag impact hebben. Verder is er ook een steeds groter wordende concurrentie wat betreft promoties om te zorgen voor goede verkoop.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 355 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 550.