Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van chemische producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.315 BEDRIJVEN
KW2 2024
0.30% OMZETGROEI
NOVEMBER 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.58% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van chemische producten
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van chemische producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van chemische producten (SBI code: 20). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van chemische producten

De branche vervaardiging van chemische producten valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van chemische producten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (66.7%), Personeel (7.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van chemische producten.
start vergelijking

Vervaardiging van chemische producten Trends

De bedrijfstak vervaardiging van chemische producten heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Ten eerste is er een verschuiving opgetreden van traditionele naar innovatieve producten, waarbij bedrijven veel meer nieuwe chemische stoffen produceren. Daarnaast is er een toenemende focus op duurzaamheid binnen de sector, waarbij bedrijven naast het verminderen van afval steeds meer energie-efficiënte productieprocessen gaan gebruiken. Verder wordt er meer aandacht besteed aan productkwaliteitscontrole, waarbij bedrijven hun eigen strengere procedés moeten gaan toepassen. Tot slot is er ook steeds meer vraag naar veiligheidscertificeringen, waarbij bedrijven veel meer verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun producten.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van chemische producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van chemische producten tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.61% procentpunt naar 5.58%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van chemische producten gemiddeld een bruto marge van 33.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.7% naar 5.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van chemische producten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.1% 97.9% 98.3% 98.4%
Overige opbrengsten 2.9% 2.1% 1.7% 1.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 58.2% 62.0% 65.7% 66.7%
Bruto marge 41.8% 38.0% 34.3% 33.3%
  - Bruto Loon   6.2%   5.4%   4.8%   5.1%
  - Sociale lasten   0.9%   0.8%   0.7%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.8%   0.7%   0.8%
  - Overig   1.4%   1.2%   1.1%   1.1%
Personeelkosten Totaal 9.3% 8.2% 7.3% 7.8%
Verkoopkosten 1.5% 2.3% 1.3% 1.2%
Huisvestingskosten 0.9% 0.7% 0.6% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 1.8% 1.7% 1.4% 1.5%
Energieverbruik 4.0% 3.9% 3.8% 3.4%
Vervoermiddelen 0.3% 0.2% 0.2% 0.1%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
Afschrijvingen 3.9% 3.3% 2.9% 3.3%
Overige diensten 2.4% 2.2% 3.2% 3.6%
Overige bedrijfskosten 7.8% 6.8% 5.9% 6.1%
Bedrijfsresultaat 9.7% 8.7% 7.7% 5.6%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van chemische producten?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van chemische producten en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van chemische producten
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van chemische producten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van chemische producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van chemische producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 480 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.315.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervaardiging van chemische producten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 120.5. Dat betekent dat de omzet in 2023 20.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 21.5% lager.

Trend omzet vervaardiging van chemische producten (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van chemische productenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van chemische productenVervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en vanVervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliënVervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiekVervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmeticaVervaardiging van overige chemische productenVervaardiging van synthetische en kunstmatige vezelsMeer industrie10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor OndernemersAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten