Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van chemische producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.155 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
27.60% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.66% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van chemische producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van chemische producten (SBI code: 20). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van chemische producten

De branche vervaardiging van chemische producten valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van chemische producten zijn respectievelijk: Kosten omzet (62.0%), Personeel (8.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.8%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervaardiging van chemische producten 2.93% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van chemische producten.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van chemische producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van chemische producten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.69% procentpunt naar 8.66%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van chemische producten gemiddeld een bruto marge van 38.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.7% naar 8.7%.

Kosten naar soort vervaardiging van chemische producten
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 97.88%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.12%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 61.95%
Bruto marge 38.05%
  - Bruto Loon   5.40%
  - Premie & Pensioen   1.45%
  - Andere Sociale lasten   0.08%
  - Overig   + 1.24%
Personeelkosten Totaal 8.16%
Verkoopkosten 2.28%
Huisvestingskosten 0.73%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.73%
Kosten energieverbruik 3.86%
Kosten vervoermiddelen 0.22%
Communicatiekosten 0.07%
Afschrijvingen 3.26%
Kosten van overige diensten 2.25%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.83%
Bedrijfsresultaat 8.66%
bedrijfstakinformatie excel

Wordt lid voor een jaar en krijg toegang tot laatste cijfers en andere tools

Leden hebben toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van chemische producten, onze Office tools voor ondernemers en andere informatie.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken (en bewaren) eigen bedrijven en cijfers
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van chemische producten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van chemische producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van chemische producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 345 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.155.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche vervaardiging van chemische producten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 122. Dat betekent dat de omzet in 2021 22% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 29.8% hoger.

Trend omzet vervaardiging van chemische producten (indexcijfers)

Menu   Word jaarlid   Zoek bedrijfstak en cijfers   Vragen? Neem contact op.   Brancheportal vervaardiging van chemische producten   Downloads voor ledenOnderliggende bedrijfstakkenvervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en vanvervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliënvervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiekvervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmeticavervaardiging van overige chemische productenvervaardiging van synthetische en kunstmatige vezelsAndere branches onder industrievervaardiging van voedingsmiddelenvervaardiging van drankenvervaardiging van tabaksproductenvervaardiging van textielvervaardiging van kledingvervaardiging van leer, lederwaren en schoenenprimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarendrukkerijen, reproductie van opgenomen mediavervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingvervaardiging van chemische productenvervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenvervaardiging van producten van rubber en kunststofvervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenvervaardiging van metalen in primaire vormvervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurvervaardiging van elektrische apparatuurvervaardiging van overige machines en apparatenvervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersvervaardiging van overige transportmiddelenvervaardiging van meubelsvervaardiging van overige goederenreparatie en installatie van machines en apparaten