Kengetallen branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 12.78% in 2014 naar 11.92% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels (sbi code: 206).

Trend winst en kosten vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

De branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 12.78% in 2014 naar 11.92% in 2015.Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (22.1%) gevolgd door 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (21.2%) en daarna 'Personeel' (20.6%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 11.92% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 77.95%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 22.05%
Bruto Marge 77.95%
Personeel 20.62%
Verkoopkosten 1.91%
Huisvestingskosten 1.19%
Kosten apparatuur en inventaris 3.22%
Kosten energieverbruik 4.17%
Kosten vervoermiddelen 0.00%
Communicatiekosten 0.12%
Afschrijvingen 8.94%
Kosten van overige diensten 4.65%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 21.22%
Bedrijfsresultaat 11.92%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.