Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

25 BEDRIJVEN
KW2 2024
12.04% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels (SBI code: 20.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

De branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (22.1%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (21.2%) en Personeel (20.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels.
start vergelijking

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Trends

Producenten van synthetische vezels hebben te maken met een groeiende vraag naar duurzame producten. De trend is duurzaamheid en innovatie; producenten moeten ervoor zorgen dat hun producten aan hoge duurzaamheidseisen voldoen. Verder draait de productie steeds meer om technologie, zoals Big Data, waardoor producenten efficiënter kunnen werken. Ook is de concurrentie sterk toegenomen, waardoor bedrijven moeten inspelen op prijsverlagingen, specifieke klantverzoeken, maatwerk, enz. Nieuwe kanalen en tools bieden daarbij kansen, maar hier moet nauwgezet mee worden omgegaan om de concurrentie te blijven boven.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels tussen 2009 en 2015 is gestegen met 12.38% procentpunt naar 12.04%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels gemiddeld een bruto marge van 77.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 12.8% naar 12.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 100.3% 100.0% 98.6% 98.9%
Overige opbrengsten -0.3% 0.0% 1.4% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.9% 22.3% 21.3% 22.1%
Bruto marge 67.1% 77.7% 78.7% 77.9%
  - Bruto Loon   12.3%   15.6%   14.6%   14.5%
  - Sociale lasten   1.2%   2.4%   2.1%   2.0%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.3%   1.4%   1.3%
  - Overig   3.3%   2.5%   2.3%   2.7%
Personeelkosten Totaal 18.3% 21.8% 20.4% 20.6%
Verkoopkosten 1.8% 2.2% 2.0% 1.9%
Huisvestingskosten 1.2% 1.2% 1.1% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 1.8% 3.7% 3.3% 3.2%
Energieverbruik 2.1% 5.9% 4.7% 4.2%
Vervoermiddelen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Communicatiekosten 0.9% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 4.2% 10.4% 9.7% 8.9%
Overige diensten 4.8% 4.6% 5.4% 4.6%
Overige bedrijfskosten 33.2% 19.9% 19.3% 21.1%
Bedrijfsresultaat -1.2% 7.7% 12.8% 12.0%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Trend aantal bedrijven vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 25.