Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

25 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
12.04% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels (SBI code: 20.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

De branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels zijn respectievelijk: Kosten omzet (22.1%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (21.1%) en Personeel (20.6%).

Bedrijfsresultaat vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels tussen 2009 en 2015 is gestegen met 12.38% procentpunt naar 12.04%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels gemiddeld een bruto marge van 77.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 12.8% naar 12.0%.

Kosten naar soort vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
Let op: cijfers 2015 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.93%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.07%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 22.05%
Bruto marge 77.95%
Personeelkosten 20.62%
Verkoopkosten 1.91%
Huisvestingskosten 1.19%
Kosten Apparatuur en Inventaris 3.22%
Kosten energieverbruik 4.17%
Kosten vervoermiddelen 0.00%
Communicatiekosten 0.12%
Afschrijvingen 8.94%
Kosten van overige diensten 4.65%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 21.10%
Bedrijfsresultaat 12.04%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Het aantal bedrijven is hetzelfe gebleven als in 2007KW04.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 25.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor