Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

25 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
12.04% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels (SBI code: 20.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische producten (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

De branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels zijn respectievelijk: Kosten omzet (22.1%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (21.2%) en Personeel (20.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels.
start vergelijking

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Trends

Producenten van synthetische vezels hebben te maken met een groeiende vraag naar duurzame producten. De trend is duurzaamheid en innovatie; producenten moeten ervoor zorgen dat hun producten aan hoge duurzaamheidseisen voldoen. Verder draait de productie steeds meer om technologie, zoals Big Data, waardoor producenten efficiënter kunnen werken. Ook is de concurrentie sterk toegenomen, waardoor bedrijven moeten inspelen op prijsverlagingen, specifieke klantverzoeken, maatwerk, enz. Nieuwe kanalen en tools bieden daarbij kansen, maar hier moet nauwgezet mee worden omgegaan om de concurrentie te blijven boven.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels tussen 2009 en 2015 is gestegen met 12.38% procentpunt naar 12.04%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels gemiddeld een bruto marge van 77.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 12.8% naar 12.0%.

Kosten naar soort vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 t/m 2015
Netto omzet 100.3% 100.0% 98.6% 98.9%
Overige bedrijfsopbrengsten -0.3% 0.0% 1.4% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.9% 22.3% 21.3% 22.1%
Bruto marge 67.1% 77.7% 78.7% 77.9%
  - Bruto Loon   12.3%   15.6%   14.6%   14.5%
  - Sociale lasten   6.0%   6.2%   5.8%   6.1%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.3%   1.4%   1.3%
  - Overig   3.3%   2.5%   2.3%   2.7%
Personeelkosten Totaal 18.3% 21.8% 20.4% 20.6%
Verkoopkosten 1.8% 2.2% 2.0% 1.9%
Huisvestingskosten 1.2% 1.2% 1.1% 1.2%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.8% 3.7% 3.3% 3.2%
Kosten energieverbruik 2.1% 5.9% 4.7% 4.2%
Kosten vervoermiddelen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Communicatiekosten 0.9% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 4.2% 10.4% 9.7% 8.9%
Kosten van overige diensten 4.8% 4.6% 5.4% 4.6%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 33.2% 19.9% 19.3% 21.1%
Bedrijfsresultaat -1.2% 7.7% 12.8% 12.0%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Trend aantal bedrijven vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 25.