Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige chemische producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

175 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
12.34% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van overige chemische producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige chemische producten (SBI code: 20.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische producten (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van overige chemische producten en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van overige chemische producten
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van overige chemische producten

De branche vervaardiging van overige chemische producten valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige chemische producten zijn respectievelijk: Kosten omzet (60.9%), Personeel (11.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige chemische producten.
start vergelijking

Vervaardiging van overige chemische producten Trends

De afgelopen jaren heeft de vervaardiging van overige chemische producten zich opgewerkt tot een belangrijke branche. Er is een grote concurrentie op de markt met toenemende productiebereik, en een steeds diverser wordende omgeving waarin bedrijven opereren. In een steeds digitalere wereld is een goed uitgedacht IT-uitstraling van essentieel belang voor het succesvol zijn op de markt. Om deze concurrentie het hoofd te bieden, moeten bedrijven inspelen op steeds veranderende consumentenvraag en hun bedrijfsproducten en -diensten upkeepen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven een flexibele, geharmoniseerde en innovatieve aanpak moeten gebruiken om succesvol te kunnen opereren.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige chemische producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige chemische producten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 12.13% procentpunt naar 12.34%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige chemische producten gemiddeld een bruto marge van 39.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.6% naar 12.3%.

Kosten naar soort vervaardiging van overige chemische producten
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 96.6% 97.4% 97.0% 97.2%
Overige bedrijfsopbrengsten 3.4% 2.6% 3.0% 2.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 62.3% 59.8% 61.4% 60.9%
Bruto marge 37.7% 40.2% 38.6% 39.1%
  - Bruto Loon   8.5%   9.0%   8.7%   8.0%
  - Sociale lasten   3.8%   4.0%   3.5%   3.6%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.3%   1.1%   1.0%
  - Overig   1.5%   1.5%   1.2%   1.4%
Personeelkosten Totaal 12.3% 13.0% 12.2% 11.6%
Verkoopkosten 0.8% 0.7% 0.7% 0.8%
Huisvestingskosten 1.2% 0.9% 1.0% 0.9%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.2% 2.3% 2.3% 1.9%
Kosten energieverbruik 2.4% 2.5% 2.1% 1.8%
Kosten vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.9% 2.7% 2.9% 2.6%
Kosten van overige diensten 2.8% 2.2% 2.3% 2.4%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.2% 4.1% 3.2% 4.4%
Bedrijfsresultaat 9.6% 11.3% 11.6% 12.3%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige chemische producten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige chemische producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige chemische producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 55 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 175.