Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige chemische producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

190 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.74% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige chemische producten
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige chemische producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige chemische producten (SBI code: 20.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige chemische producten

De branche vervaardiging van overige chemische producten valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige chemische producten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.8%), Personeel (13.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige chemische producten.
start vergelijking

Vervaardiging van overige chemische producten Trends

De afgelopen jaren heeft de vervaardiging van overige chemische producten zich opgewerkt tot een belangrijke branche. Er is een grote concurrentie op de markt met toenemende productiebereik, en een steeds diverser wordende omgeving waarin bedrijven opereren. In een steeds digitalere wereld is een goed uitgedacht IT-uitstraling van essentieel belang voor het succesvol zijn op de markt. Om deze concurrentie het hoofd te bieden, moeten bedrijven inspelen op steeds veranderende consumentenvraag en hun bedrijfsproducten en -diensten upkeepen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven een flexibele, geharmoniseerde en innovatieve aanpak moeten gebruiken om succesvol te kunnen opereren.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige chemische producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige chemische producten tussen 2009 en 2019 is gestegen met 5.54% procentpunt naar 5.74%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige chemische producten gemiddeld een bruto marge van 38.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.7% naar 5.7%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige chemische producten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.0% 97.2% 98.6% 99.7%
Overige opbrengsten 3.0% 2.8% 1.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 61.4% 60.9% 59.3% 61.8%
Bruto marge 38.6% 39.1% 40.7% 38.2%
  - Bruto Loon   8.7%   8.0%   7.7%   9.3%
  - Sociale lasten   1.2%   1.1%   1.2%   1.6%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.0%   0.9%   1.3%
  - Overig   1.2%   1.4%   1.3%   1.6%
Personeelkosten Totaal 12.2% 11.6% 11.1% 13.7%
Verkoopkosten 0.7% 0.8% 0.7% 0.7%
Huisvestingskosten 1.0% 0.9% 1.0% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 2.3% 1.9% 2.2% 2.0%
Energieverbruik 2.1% 1.8% 3.6% 3.6%
Vervoermiddelen 0.3% 0.2% 0.3% 0.2%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.9% 2.6% 3.7% 4.3%
Overige diensten 2.3% 2.4% 2.2% 1.9%
Overige bedrijfskosten 3.2% 4.4% 5.2% 5.1%
Bedrijfsresultaat 11.6% 12.3% 10.7% 5.7%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige chemische producten, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van overige chemische producten
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige chemische producten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige chemische producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige chemische producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 70 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 190.