Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige chemische producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

190 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
12.34% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige chemische producten
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige chemische producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige chemische producten (SBI code: 20.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige chemische producten

De branche vervaardiging van overige chemische producten valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige chemische producten zijn respectievelijk: Kosten omzet (60.9%), Personeel (11.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige chemische producten.
start vergelijking

Vervaardiging van overige chemische producten Trends

De afgelopen jaren heeft de vervaardiging van overige chemische producten zich opgewerkt tot een belangrijke branche. Er is een grote concurrentie op de markt met toenemende productiebereik, en een steeds diverser wordende omgeving waarin bedrijven opereren. In een steeds digitalere wereld is een goed uitgedacht IT-uitstraling van essentieel belang voor het succesvol zijn op de markt. Om deze concurrentie het hoofd te bieden, moeten bedrijven inspelen op steeds veranderende consumentenvraag en hun bedrijfsproducten en -diensten upkeepen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven een flexibele, geharmoniseerde en innovatieve aanpak moeten gebruiken om succesvol te kunnen opereren.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige chemische producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige chemische producten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 12.13% procentpunt naar 12.34%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige chemische producten gemiddeld een bruto marge van 39.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.6% naar 12.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige chemische producten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 96.6% 97.4% 97.0% 97.2%
Overige opbrengsten 3.4% 2.6% 3.0% 2.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 62.3% 59.8% 61.4% 60.9%
Bruto marge 37.7% 40.2% 38.6% 39.1%
  - Bruto Loon   8.5%   9.0%   8.7%   8.0%
  - Sociale lasten   1.2%   1.2%   1.2%   1.1%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.3%   1.1%   1.0%
  - Overig   1.5%   1.5%   1.2%   1.4%
Personeelkosten Totaal 12.3% 13.0% 12.2% 11.6%
Verkoopkosten 0.8% 0.7% 0.7% 0.8%
Huisvestingskosten 1.2% 0.9% 1.0% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 2.2% 2.3% 2.3% 1.9%
Energieverbruik 2.4% 2.5% 2.1% 1.8%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.9% 2.7% 2.9% 2.6%
Overige diensten 2.8% 2.2% 2.3% 2.4%
Overige bedrijfskosten 3.2% 4.1% 3.2% 4.4%
Bedrijfsresultaat 9.6% 11.3% 11.6% 12.3%

Laatste cijfers vervaardiging van overige chemische producten en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige chemische producten
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige chemische producten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige chemische producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige chemische producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 70 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 190.