Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Een korte uiteenzetting van de FOR en uitleg van de verwerking in de boekhouding.

LET OP: Fiscale oudedagsreserve afgeschaft

Vanaf 1 januari 2023 kunt u geen fiscale oudedagsreserve (FOR) meer vormen. U mag ook geen bedragen meer toevoegen aan een bestaande FOR. Hebt u een FOR op de balans staan? Bij het afwikkelen van deze FOR gelden de regels die voorheen golden.

Beschrijving fiscale oudedagsreserve (FOR) - oude regeling

Kort gezegd is de fiscale oudedagsreserve een voorziening waarmee de fiscale winst verlaagd kon worden. U hoefte over het bedrag dat u toevoegde aan de FOR nog geen belasting te betalen. U stelde het betalen van belasting uit tot op het moment dat u de FOR weer afboekt. Als de ondernemer in een bepaald jaar een lager inkomen heeft, kan de FOR worden afgebouwd tegen een lager belastingpercentage (lagere belastingschijf). Zo gebruikt, is de FOR meer een belasting faciliteit om de belastingdruk te verlagen.

Maar de FOR is natuurlijk bedoeld om ondernemers in staat te stellen een pensioenvoorziening op te bouwen. Doordat minder belasting wordt betaald bij een verhoging (dotatie) van de FOR, kan dit geld bijvoorbeeld worden belegd of op een spaarrekening worden gestort. Het rendement hierover is extra inkomen dat u niet gehad zou hebben zonder verhoging van de FOR.

Kortom de FOR had technisch gezien twee voordelen die u in staat stellen een pensioenvoorziening op te bouwen:

  • mogelijkheid om belasting te betalen tegen een lager tarief
  • mogelijkheid om extra rendement te behalen

De FOR zelf is geen echte pensioenvoorziening, maar een fiscale voorziening waarmee het tijdstip van belasting betalen wordt uitgesteld. Ondernemers dienen er dus rekening mee te houden dat uiteindelijk belasting moet worden betaald over de opgebouwde FOR. Als de onderneming wordt beëindigd of op het moment dat de ondernemer 65 jaar wordt, komt de FOR vrij te vallen. U moet hier dan belasting over betalen. Koopt u echter hiervoor weer een lijfrente, dan is dat bedrag weer aftrekbaar, maar worden de jaarlijks uitgekeerde bedragen dan belast (waarschijnlijk tegen een lager belastingpercentage).

Het is dus sterk aan te raden een belegging of spaarrekening aan te houden ter grootte van de FOR. Op deze manier bouwt de ondernemer een echte oudedagsvoorziening op en kan de belasting later ook zonder problemen worden betaald.

De fiscale oudedagsreserve (FOR) en de boekhouding

Omdat de FOR onderdeel van het ondernemingsvermogen vormt, dient deze te worden opgebouwd als component van het ondernemingsvermogen. In de boekhouding wordt de FOR dus credit geboekt en het eigen vermogen debet. Het totale ondernemingsvermogen blijft hierdoor ongewijzigd. De FOR kan daarom dus ook nooit groter zijn dan het ondernemingsvermogen. Dus de FOR kan nooit via de winst en verliesrekening worden geboekt.

bedrijfstakinformatie excel

Excel boekhouden downloaden en toegang tot de laatst beschikbare branchecijfers?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang