De fiscale oudedagsreserve voor eenmanszaken

Een korte uiteenzetting van de FOR en uitleg van de verwerking in de boekhouding.

De fiscale oudedagsreserve (FOR)

Kort gezegd is de fiscale oudedagsreserve een voorziening waarmee de fiscale winst verlaagd kan worden. U hoeft over het bedrag dat u toevoegt aan de FOR nog geen belasting te betalen. U stelt het betalen van belasting uit tot op het moment dat u de FOR weer afboekt. Als de ondernemer in een bepaald jaar een lager inkomen heeft, kan de FOR worden afgebouwd tegen een lager belastingpercentage (lagere belastingschijf). Zo gebruikt, is de FOR meer een belasting faciliteit om de belastingdruk te verlagen.

Maar de FOR is natuurlijk bedoeld om ondernemers in staat te stellen een pensioenvoorziening op te bouwen. Doordat minder belasting wordt betaald bij een verhoging (dotatie) van de FOR, kan dit geld bijvoorbeeld worden belegd of op een spaarrekening worden gestort. Het rendement hierover is extra inkomen dat u niet gehad zou hebben zonder verhoging van de FOR.

Kortom de FOR heeft technisch gezien twee voordelen die u in staat stellen een pensioenvoorziening op te bouwen:

  • mogelijkheid om belasting te betalen tegen een lager tarief
  • mogelijkheid om extra rendement te behalen

De FOR zelf is dus geen echte pensioenvoorziening, maar een fiscale voorziening waarmee het tijdstip van belasting betalen wordt uitgesteld. Ondernemers dienen er dus rekening mee te houden dat uiteindelijk belasting moet worden betaald over de opgebouwde FOR. Als de onderneming wordt beëindigd of op het moment dat de ondernemer 65 jaar wordt, komt de FOR vrij te vallen. U moet hier dan belasting over betalen. Koopt u echter hiervoor weer een lijfrente, dan is dat bedrag weer aftrekbaar, maar worden de jaarlijks uitgekeerde bedragen dan belast (waarschijnlijk tegen een lager belastingpercentage).

Het is dus sterk aan te raden een belegging of spaarrekening aan te houden ter grootte van de FOR. Op deze manier bouwt de ondernemer een echte oudedagsvoorziening op en kan de belasting later ook zonder problemen worden betaald.

De fiscale oudedagsreserve (FOR) en de boekhouding

Omdat de FOR onderdeel van het ondernemingsvermogen vormt, dient deze te worden opgebouwd als component van het ondernemingsvermogen. In de boekhouding wordt de FOR dus credit geboekt en het eigen vermogen debet. Het totale ondernemingsvermogen blijft hierdoor ongewijzigd. De FOR kan daarom dus ook nooit groter zijn dan het ondernemingsvermogen. Dus de FOR kan nooit via de winst en verliesrekening worden geboekt.

In het jaar 2012 mag maximaal 12% van de winst worden toegevoegd aan de FOR. De toevoeging mag echter niet hoger zijn dan EUR 9.542.