Aangifte Inkomstenbelasting te laat

Mogelijke gevolgen van het te laat doen van belastingaangifte.

Aangifte inkomstenbelasting te laat

De aangifte inkomstenbelasting enkele dagen later doen

De aangifte voor de inkomstenbelasting dient normaal gesproken voor 1 april te worden gedaan. Als u deze enkele dagen later doet, is er meestal geen probleem: u krijgt meestal geen boete. Duurt het te lang voordat u aangifte doet dan ontvangt u een herinnering met een nieuwe datum waarop de aangifte gedaan moet zijn. Er wordt dan nog geen boete in rekening gebracht.

Heffingsrente altijd van toepassing

Indien u moet betalen betekent elke dag later wel een dag extra heffingsrente. Anderzijds krijgt u de heffingsrente vergoed indien u juist geld terug krijgt van de Belastingdienst. De heffingsrente wordt per kwartaal vastgesteld. Van 2009 tot en met het tweede kwartaal 2011 was de heffingsrente 2,5%. De rente is verhoogt naar 2,75% in het derde kwartaal en zelfs 3% in het vierde kwartaal.

In vergelijking met veel spaarrekening is dit een aanzienlijke rente, waardoor het dus gunstig kan zijn om de winst bij voorlopige aangiftes royaal in te schatten. U ontvangt dan immers een aantrekkelijke rente van de staat bij teruggave. Daarnaast kan er voor gekozen worden om de voorlopige teruggave (voor bijvoorbeeld hypotheekrente aftrek) stop te zetten. Vergelijk de heffingsrente rente met alternatieve risicovrije rendementen.

Verzuimboete na eerste herinnering

Indien u de aangifte bij de herinnering te laat doet, kan de belastingdienst wel een boete opleggen. Dit wordt een verzuimboete genoemd. Laat u de aangifte gewoon achterwege, dan zal de inspecteur der belastingen zelf een schatting maken. De ervaring leert dat deze meestal in uw nadeel is.

Invorderingsrente bij te late betaling

Ten slotte kunt u een aanslag voor te weinig betaalde belasting ook nog te laat voldoen. In dat geval kan invorderingrente in rekening gebracht worden. Ook deze is 2,5%.

De hoogte van de verzuimboete inkomstenbelasting

De hoogte van de verzuimboete is afhankelijk van uw 'gedrag' in het verleden. Dat wil zeggen van het aantal keer dat u te laat was. Bij de eerste keer is de boete EUR 226. De tweede keer wordt dit al EUR 984 en daarna de maximale boete van EUR 4.920. In 2015 worden de verzuimboetes weer aangepast. Voor de vennootschapsbelasting is de boete voor het eerste en tweede verzuim gelijk en maar liefst EUR 2.460. Op tijd aangifte doen kan u dus veel geld besparen.