WUO Winst uit onderneming of niet?

Hoe beoordeelt de belastingdienst of u ondernemer bent voor inkomstenbelasting? Een VAR aanvragen?

WUO of andere indeling voor de inkomstenbelasting

Hieronder wordt uiteengezet hoe uw activiteiten door de belastingdienst worden ingedeeld. Naast de verschillende mogelijkheden worden ook de criteria opgesomd. Lees ook over het aanvragen VAR (Verklaring Arbeidsrelatie).

Belastingdienst typeert uw werkzaamheden

Om te bepalen of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting  wordt gekeken naar diverse criteria. Indien de activiteiten als winst uit onderneming worden aangemerkt, heeft dat diverse voordelen. Zo kan gebruikt gemaakt worden van ondernemersaftrek , investeringsaftrek en andere zaken.  De belastingdienst beoordeelt of u al dan niet als ondernemer beschouwd zal worden. Uw werkzaamheden kunnen worden ingedeeld in onderstaan categorieën:

 • WUO- Winst uit onderneming
 • Resultaat uit overige werkzaamheden ("resultaatgenieter")
 • Werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap ("aanmerkelijk belang - grootaandeelhouder")
 • Inkomsten uit dienstbetrekking

Criteria ondernemerschap op basis van wet en jurisprudentie

De belastingdienst beoordeelt waaronder uw werkzaamheden vallen op basis van diverse criteria die zijn gebaseerd op eisen die voortvloeien uit de wet en jurisprudentie. Onderstaande criteria spelen een grote rol bij de beoordeling van de activiteiten. Hoe meer aan deze criteria wordt voldaan, des te meer is er sprake van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting (WUO = winst uit onderneming). Het blijft echter wel een kwalitatieve afweging.

 • winst: het is aannemelijk dat de werkzaamheden winstgevend zullen zijn
 • tijd: om de activiteiten winstgevend te maken investeert u tijd
 • aansprakelijkheid: u bent aansprakelijk voor eventuele claims naar de onderneming
 • risico: u loopt feitelijk risico die voortvloeien uit de activiteiten (betalingsrisico, reputatie,schade, etc.)
 • vermogen: u went vermogen aan ten behoeve van de bedrijfsuitvoering
 • zelfstandigheid: u maakt zelf de operationele, tactische en strategische beslissingen
 • klanten: u verricht de werkzaamheden voor diverse partijen, waardoor uw zelfstandigheid meer is gewaarborgd
 • promotie: u verricht promotionele activiteiten om uw (potentiële) opdrachtgevers/klanten de benaderen

Indien uw werkzaamheden worden geschaard onder  "resultaat uit overige werkzaamheden" dan kunt u nog steeds kosten aftrekken maar gelden er andere (minder gunstige) regels. Daarnaast heeft u dan geen recht op de ondernemersaftrek en investeringsaftrek. Het voordeel is voor sommigen wel weer dat u geen administratie hoeft te voeren. Maar omdat u wel weer verplicht bent op verzoek alles te onderbouwen met facturen, rekeningafschriften, kassabonnen, etc. is dat "voordeel" beperkt. Het is zelfs aan te raden ook in dit geval een administratie bij te houden. Op die manier houdt u zelf ook voldoende financieel grip op uw activiteiten.

In het geval van resultaat uit overige werkzaamheden kunnen  u en uw klant ervoor Lees verder om de loonbelasting, volksverzekeringen en zorgverzekeringswet van toepassing te maken. Dat kan helaas niet voor de werknemersverzekeringen. Kosten zijn dan voor u niet meer aftrekbaar maar er zijn dan wel mogelijkheden dat de opdrachtgever bepaalde vergoedingen onbelast versterkt.

Indien u vooraf een uitspraak van de belastingdienst wilt over aan te vangen werkzaamheden is het mogelijk om een VAR (verklaring arbeidsrelatie) aan te vragen.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?


Als jaarlid heeft u tegen een laag tarief toegang tot de premium diensten en informatie.

  Meer informatie