Uitleg van de kleine ondernemersregel (KOR)

Ken de voorwaarden, voor- en nadelen voor u een keuze maakt

Uitleg kleine ondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) is een bijzondere fiscale faciliteit in Nederland, ontworpen om kleine ondernemers te ondersteunen door het bieden van een BTW-vrijstelling. Deze regeling kan voordelig zijn voor kleine bedrijven. In dit artikel nemen we de belangrijkste aspecten van de KOR onder de loep, inclusief de voorwaarden, voordelen en de wijze van aanmelding.

De kleineondernemersregeling is een belastingregeling die het mogelijk maakt voor ondernemers met een lage omzet om vrijgesteld te worden van het afdragen van BTW. Dit kan de administratieve lasten voor kleine ondernemers verminderen en biedt meer ruimte voor bedrijfsgroei en ontwikkeling.

Voor wie is de KOR bedoeld?

De KOR is zowel beschikbaar voor natuurlijke personen (eenmanszaken, vennootschappen onder firma (VOF) en maatschappen) als rechtspersonen. Voorwaarde is dt de jaaromzet niet meer dan €20.000 bedraagt en dat u in Nederland gevestigd bent.

Voorwaarden voor deelname aan de KOR

Om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling, moet uw onderneming voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden:

  • Uw omzet over het kalenderjaar is niet hoger dan €20.000
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd
  • U bent BTW-ondernemer

Voordelen en nadelen van de KOR

De voordelen van de kleineondernemersregeling zitten met name in de vermindering van de administratieve druk omdat u bijvoorbeeld de BTW niet meer hoeft te  registreren. Daarnaast kunt u aan consumenten ook scherpere tarieven rekenen omdat u geen BTW hoeft af te dragen. Een nadeel is dat u ook geen BTW meer kunt aftrekken op uw aankopen. Het is dus belangrijk om goed te analyseren wat voor u het beste is.

Aanmelden voor de KOR?

Aanmelden voor de kleineondernemersregeling doet u via de website van de Belastingdienst. Dit moet uiterlijk vier weken voor de start van het kwartaal waarin u de regeling wilt laten ingaan. Het is belangrijk om goed na te denken over uw keuze, want na aanmelding bent u minimaal drie jaar aan de regeling gebonden, tenzij uw omzet tussentijds de grens van €20.000 overschrijdt.

bedrijfstakinformatie excel

Maak gebruik van onze ondernemerstools en de laatste branche-informatie


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang