Zaken doen met het buitenland

Uitleg van de fiscale aspecten van zaken doen met het buitenland voor diensten.

Zaken doen in het buitenland - DIENSTEN

Indien u diensten levert of afneemt uit het buitenland zijn de regels iets anders dan voor goederen (goederen leveren/afnemen buitenland). In de regel wordt de BTW betaald in het land waar de dienst wordt verricht.

Leveren aan particulieren

Voor particulieren gaat men ervan uit dat de dienst wordt geleverd in het land waar de dienstverlener is gevestigd. Dat betekent dat als u verkoopt aan particulieren in het buitenland, u gewoon BTW in rekening moet brengen.

Leveren aan organisaties

Indien aan organisaties wordt geleverd, is het uitgangspunt dat de dienst wordt verricht bij de klant. U verlegt de BTW dan naar de klant en dient dit op de factuur aan te geven. Bij dienstverlening aan buiten de EU gelegen organisaties hoeft u dus geen BTW in rekening te brengen. Er zijn echter uitzonderingen.

Voorwaarden:

  • Op de factuur mag geen BTW in rekening gebracht worden
  • Op de factuur staat "BTW verlegd"
  • Op de factuur staat het BTW indentificatienummer van de afnemer
  • De omzet wordt aangegeven bij de omzetbelasting

Afname diensten uit het buitenland

Indien ondernemingen diensten afnemen uit het buitenland, wordt de BTW verlegd naar de afnemer. Daarom dienen deze inkopen worden meegenomen bij de BTW aangifte. Deze kunnen dan weer als voorbelasting worden afgetrokken.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang