Aanvragen VAR verklaring

Met de VAR verklaring kan de belastingdienst vooraf vaststellen hoe uw werkzaamheden worden ingedeeld.

Onderstaande informatie is niet meer relevant door veranderde wetgeving, wij verwijzen u door naar informatie van de belastingdienst inzake de nieuwe wet DBA

Aanvragen VAR (Verklaring arbeidsrelatie)

Hieronder treft u informatie aan over het aanvragen van een verklaring arbeidsrelatie, de gevolgen van de verschillende soorten verklaringen en de geldigheid ervan. Onderaan de pagina staat een tabel met alle mogelijke uitkomsten en de consequenties. De informatie is gebaseerd op gegevens van de belastingdienst.

Waarom een VAR aanvragen?

Soms is het lastig te bepalen of er sprake is van ondernemerschap of niet. Dit geldt vooral als freelance werkzaamheden worden uitgevoerd. U kunt zelf vinden dat u een onderneming heeft, maar de belastingdienst kan u toch anders indelen. Dat heeft niet alleen gevolgen op fiscaal gebied maar is ook bepalend voor de rechtspositie van u en uw opdrachtgevers. Door een VAR aan te vragen verschaft u uzelf en uw opdrachtgevers een stuk extra zekerheid. Het aanvragen van een VAR is echter niet verplicht. De belastingdienst beoordeelt op basis van diverse criteria.

Aanvraag procedure

 

standaard

De VAR voor het komende kalenderjaar kan online worden vanaf 1 September. U vult een aantal vragen in waarmee aan de hand van diverse criteria kan worden vastgesteld hoe uw werkzaamheden getypeerd kunnen worden. U kunt hier meer lezen over de beoordelingscriteria.

automatisch

Een VAR kan ook automatisch worden verstrekt. U dient dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • u heeft al 3 keer een VAR aangevraagd
  • de werkzaamheden zijn de jaren onveranderd gebleven
  • de omstandigheden waren hetzelfde (op basis van de afgelopen aanvragen)
  • de afgegeven VAR was steeds hetzelfde en de VAR is in nooit herzien

Let op: Een VAR kan herzien worden of op uw verzoek worden ingetrokken als deze niet meer juist is.

Geldigheid duur en bepalingen

Afgezien van in bovenstaande tabel genoemde beperkingen staan hieronder nog enkele punten waarmee rekening gehouden dient te worden qua geldigheid van de VAR:

tijd

De VAR is geldig tot het einde van het kalenderjaar. Alleen voor lopende opdrachten aangegaan voor 1 november 2011, kan in 2012 nog gebruik gemaakt worden van de VAR uit 2011. Is echter al een nieuwe VAR ontvangen dan is deze van toepassing.

overig

Behalve de geldigheidsduur zijn er nog een paar aandachtpunten qua geldigheid:

  • De VAR is alleen geldig voor de werkzaamheden in de in de aanvraag zijn vermeld.
  • De VAR is alleen geldig als de aanvraag juist en naar waarheid is ingevuld
    (geen oneigenlijk gebruik)
  • Opdrachtgevers bewaren een kopie van uw identiteitsbewijs en de VAR in de administratie

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang