Aangifte Omzetbelasting doen

Laat uw aangifte omzetbelasting snel en professioneel verzorgen.

Aangifte omzetbelasting laten doen

Ondernemers dienen BTW over de omzet aan de belastingdienst af te dragen. De aan toeleveranciers betaalde BTW kan worden afgetrokken als voorbelasting. In uw administratie komt dit tot uitdrukking als een activa (voorbelasting BTW) en een passiva (te betalen BTW). Als u uw adminstratie goed inricht, is de aangifte tamelijk eenvoudig.

In bepaalde gevallen kan vrijstelling verkregen worden voor de BTW (kleine ondernemingsregeling). U moet dan nog wel aangifte blijven doen. De baten van het niet betalen van BTW dient u dan wel aan te geven als buitengewone baten bij de inkomsten belasting of Vpb. Wij kunnen u hierover adviseren en de aangifte voor u verzorgen. Ook indien u de regeling niet heeft toegepast, kunnen wij dit voor u corrigeren door middel van een suppletie aangifte.

Naast de aangifte kunnen wij u helpen de administratie op orde te brengen/houden. Uitgangspunt bij het inrichten van administraties is dat u daarna zelf in staat zult zijn de werkzaamheden te verrichten. Op deze manier verdient u de kosten snel weer terug. De kosten hiervoor worden bepaald op basis van de omstandigheden en de te verwachten werkzaamheden.

Dus wilt u de aangifte BTW laten doen en/of uw adminstratie op orde brengen, bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak. Wij zijn vrijwel altijd in staat om u een passend aanbod te doen.