Zaken doen in de EU en de fiscale consequenties

Uitleg van de fiscale aspecten van zaken doen met partijen binnen de EU.

Zaken doen met het buitenland

Indien u producten wilt in- of uitvoeren naar het buitenland gelden andere fiscale regels dan wanneer u alleen in Nederland actief bent. Het maakt daarbij verschil of u binnen of buiten de EU actief bent. Zaken doen buiten de EU wordt hieronder behandeld. Klik hier voor zaken doen binnen de EU.

comm:

Zaken doen buiten de EU

Buiten de de EU is sprake van zogenaamde in- en uitvoer. U krijgt dan te maken met de douane en speciale fiscale regelingen.

Uitvoeren buiten de EU

Indien u buiten de EU goederen levert, brengt u geen BTW in rekening. U geeft de omzet wel aan op de BTW aangifte maar past het nul-tarief toe. Anders dan bij levering binnen de EU geldt dat ook voor levering aan particulieren. Overigens dient u de uitvoer de uitvoer ook aangifte van uitvoer bij de douane te doen. U doet dat bij een douanekantoor in de buurt van de plaats van waar u de goederen laadt. De belastingdienst geeft de tip dit te doen voor de goederen te laden, zodat ze niet voor controle weer moeten worden uitgeladen.

invoeren van buiten de EU

U dient aangifte van invoer te doen indien u goederen wilt invoeren van buiten de EU. Dat kan bij een kantoor van de douane gebeuren. Er zijn ook mogelijkheden omdat digitaal te doen (zie daarvoor de site van de douane zelf).

De douane kan de goederen controleren alvorens u er vrij over kunt beschikken. Bij de invoer van goederen gelden verschillende belastingen/heffingen:

  • Invoerrechten te betalen bij douane in Nederland (hoogte gelijk in de hele EU)
  • BTW (tarief conform binnen NL) te betalen in Nederland bij de douane. Het is mogelijk om de zogenaamde verleggingsregeling toe te passen. Daarvoor moet u bij de belastingdienst een aanvraag indienen. U krijgt dan een zogenaamde vergunning. Dan wordt BTW betaald via de aangifte omzetbelasting (invoer bedrag wordt op de aangifte aangegeven). Waarbij het vervolgens ook direct weer wordt afgetrokken op de aangifte als voorbelasting.
  • Accijns & soms verbruiksbelasting (alcohol, tabak, sommige oliën)
  • Andere heffingen: landbouwheffingen, anti dumpheffingen, etc.

Voor de invoer van sommige goederen is een vergunning benodigd en er zijn goederen die in het geheel niet mogen worden ingevoerd.

Voor diensten zijn de regels iets anders. Lees hier verder...