Pensioen Zelfstandigen

Stel de opbouw van pensioen niet langer uit. Hoe eerder geregeld hoe voordeliger uw pensioen.

Pensioen zelfstandigen

Als ondernemer dient u zelf te zorgen voor een goede oudedagsvoorziening. Zorg ervoor dat u en uw gezin ook op later nog voldoende inkomen heeft. Naast AOW zijn er voor ondernemers verschillende mogelijkheden om pensioen aan te vullen. Hieronder bespreken we de belangrijkste in het kort. Alle genoemde bedragen zijn gebaseerd op 2010.

Fiscale Oudedagsreserve (FOR) met spaarrekening of lijfrentesparen via de zaak

Ondernemers met een eenmanszaak/v.o.f. mogen tot 12% van de winst maar niet meer dan € 11.811 reserveren op de balans als oudedagsvoorziening. Dat betekent dat u daarover geen belasting hoeft te betalen. Dit is een fiscale manier om inkomsten uit te stellen naar de toekomst. Op het moment dat u de reserve laat dalen gaat u daar belasting over betalen! Een FOR is interessant indien u ook daadwerkelijk voor hetzelfde bedrag geld opbouwt in uw onderneming om later een lijfrente van te kopen.

Lijfrente Sparen

U kunt via de bank of een verzekeraar sparen om later een lijfrente aan te kopen. De ingelegde gelden zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar in Box 1. Daar staat tegenover dat uw inkomen uit de lijfrente later wel wordt belast in Box 1. Maar het is voor veel ondernemers zo dat ze dan in een lager belastingtarief vallen doordat het inkomen lager is.

Er gelden wel voorwaarden aan de aftrekbaarheid. Zo mag u maximaal uw jaaruimte aftrekken. De jaarruimte is gelijk aan 17% van de premiegrondslag (inkomen verminderd met een bedrag van € 11.561). Als u daarnaast een FOR opbouwt, dient u de hoogte van dat bedrag in mindering te brengen op de jaarruimte. U mag de FOR en stakingswinsten altijd gebruiken om lijfrentes van te kopen.

Beleggen en Sparen uit uw netto inkomen

U houdt een spaart of belegt uit uw netto inkomen. Let wel op want u moet boven een bepaald bedrag vermogenbelasting gaan betalen in Box 3. Er geldt een vrijstelling per belastingplichtige van € 20.661. Als u kinderen heeft is de vrijstelling nog eens € 2.762 per king (zolang ze minderjarig zijn!). Voor investeringen in durfkapitaal komt daar nog eens EUR 55.145 per persoon bij in 2010 maar deze investeringen lijken minder geschikt voor pensioenopbouw. Komt u boven de vrijstelling uit dan betaald u 30% belasting over een verondersteld rendement van 4% over u gemiddeld vermogen (peildatum 1 Jan en 31 Dec).

DGA pensioen

Als directeur groot aandeelhouder bent u werknemer in uw eigen BV en mag u via de zaak een pensioen afsluiten. Soms is het handig een speciale pensioen BV op te richten voor dit doel. Uiteraard gelden hiervoor allerlei voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Stakingswinst

Veel ondernemers stellen dat hun bedrijf het pensioen is. Dat is begrijpelijk want het bedrijf is een levenswerk en kan uiteindelijk een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Controleer op de website van de belastingdienst wat het maximaal bedrag is dat mag worden omgezet. Het hangt af van uw leeftijd en eerdere uitgaven aan lijfrentes. Het maximum kan variëren van € 108.272 tot € 433.053 zonder aftrek van eerdere bestedingen aan lijfrentes als ondernemer.