Finance: zowel controle als advies zijn onmisbaar

Verklein de risico's en vergroot succes met een goed invulling van rollen

Welke financiële functies heeft u nodig?

Controleren en adviseren

De controle en adviesfunctie zijn beide belangrijk om risico's te beperken en resultaten te optimaliseren. In kleinere organisaties worden deze rollen op verschillende manieren ingevuld. Vaak gecombineerd door de finance manager of financieel directeur. Bij de kleinste organisaties is er meestal geen aparte financiële positie en wordt het ingevuld binnen een andere functie, bijvoorbeeld door de eigenaar. Bij wat grotere organisaties zijn hiervoor vaak controllers aangesteld.

De rol van controller kan twee uitersten aannemen. Namelijk die van een onafhankelijk controlerend controller ("independent controller") en die van een meewerkend adviserend controller ("involved controller"). In termen van formele functies kan een gesproken worden van de financial en business controller. Voor veel organisaties is het praktisch niet haalbaar is om beide functies gescheiden in te vullen en dan kan worden geprobeerd om de rollen op andere manier te beleggen (bijvoorbeeld door een externe boekhouder, accountant of simpelweg tussen partners). Soms worden beide rollen toch bij 1 persoon belegd. Dan wordt gesproken over een zogenaamde strong controller. Dat vereist wel een zeer stevige persoonlijkheid en er kan dan in sommige gevallen ook sprake zijn van tegenstrijdige belangen. Door "mee te werken" en te adviseren, wordt de controller mede verantwoordelijk voor de genomen besluiten. Als dan achteraf blijkt dat het toch niet goed heeft uitgepakt, is het lastig om dan de rol van politieagent in te vullen.

Projecten

De controle op projecten neemt een bijzondere plaats in. Projecten kennen over het algemeen een relatief grote risico's en vaak ook hoge kosten. Het is daarom belangrijk dat projecten aparte aandacht krijgen. Bij grotere organisaties kan dat door projectcontroller aan te stellen. Ook hier moet goed gekeken worden naar de invulling van advies en controle functie. Voor projecten is de gecombineerde invulling mogelijk, maar dan verdiend het de aanbeveling hiernaast nog een aparte "overall" controlerende rol te hebben.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en ondernemerstools?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang