Navigeren door de Werkrelatie tussen ZZP'ers en Opdrachtgevers

De Wet DBA en de Impact op ZZP-ers en Opdrachtgevers

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) reguleert de samenwerking tussen ZZP-ers en hun opdrachtgevers. Deze wet, bedoeld om schijnzelfstandigheid te voorkomen, vervangt de vroegere VAR-verklaring. Hier wordt uitgelegd hoe de Wet DBA de praktijk van het inhuren van zelfstandigen beïnvloedt en wat dit betekent voor zowel de opdrachtgever als de zelfstandige professional.

Voorkomen van Schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid treedt op wanneer een zelfstandige in praktijk als werknemer functioneert, zonder de bijbehorende rechten en plichten. Het voorkomen hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ZZP-ers en de opdrachtgever. Door gebruik te maken van goedgekeurde modelovereenkomsten kan men duidelijkheid scheppen over de aard van de werkrelatie.

Deze modelovereenkomsten bieden vooraf vastgestelde voorwaarden die aangeven wanneer een opdracht buiten loondienst wordt uitgevoerd, wat beide partijen beschermt tegen mogelijke naheffingen van de Belastingdienst.

Handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst

Sinds 2023 heeft de Belastingdienst zijn aanpak versterkt om de arbeidsrelaties nauwkeuriger te controleren, vooral via bedrijfsgesprekken en boekenonderzoeken. Het handhavingsmoratorium, waarbij alleen in gevallen van kwaadwillendheid streng wordt opgetreden, is nog steeds actief. Dit betekent dat correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen voornamelijk worden opgelegd als er sprake is van duidelijke en opzettelijke schijnzelfstandigheid. Voor degenen die niet als kwaadwillend worden beschouwd, gebruikt de Belastingdienst aanwijzingen om bedrijven de kans te geven hun zaken te corrigeren.

Verder is er een plan in de maak om het handhavingsmoratorium uiterlijk in januari 2025 volledig op te heffen, wat de nadruk legt op het belang van een goede voorbereiding door zowel ZZP-ers als opdrachtgevers op deze veranderingen.

De Toekomst van de Wet DBA

Hoewel de Wet DBA oorspronkelijk bedoeld was om duidelijkheid te verschaffen, blijven er in de praktijk veel vragen en onduidelijkheden bestaan. Hierdoor is de wetgeving voortdurend in ontwikkeling en kunnen er aanpassingen verwacht worden die de positie van ZZP-ers verder verduidelijken en verstevigen.

Praktische Toepassingen voor ZZP-ers en Opdrachtgevers

Voor zowel ZZP-ers als opdrachtgevers is het van belang om goed geïnformeerd te zijn over de implicaties van de Wet DBA. Het correct toepassen van deze wetgeving kan zorgen voor een stabiele en duidelijke werkrelatie die voordelig is voor beide partijen.

Het consulteren van een expert of juridisch adviseur kan verstandig zijn om u ervan te verzekeren dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dit is zeker het geval in meer complexe situaties.

Gebruik van de Webmodule voor Beoordeling van de Arbeidsrelatie

Een belangrijk hulpmiddel voor zowel opdrachtgevers als ZZP-ers is de webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. Deze online tool helpt bij het beoordelen of een bepaalde opdracht wel of niet in loondienst uitgevoerd zou moeten worden​.

Specifieke Situaties en de Wet DBA

ZZP-ers die in de zorgsector actief zijn, zoals zelfstandige verpleegkundigen of verzorgenden, dienen eveneens rekening te houden met de Wet DBA. Ze bieden diensten aan via een zorgaanbieder of sluiten direct contracten af met zorgkantoren. Het is van groot belang dat zij de juiste modelovereenkomsten gebruiken om schijnzelfstandigheid te voorkomen​.

bedrijfstakinformatie excel

Maak gebruik van onze ondernemerstools en de laatste branche-informatie


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang