Online Ondernemingsplan

Marketing: Personeel

Inventarisatie benodigd personeel

Voor het succes van uw onderneming is het van belang om het gewenste personeelsprofiel in het algemeen te definiëren, maar ook de taken, verantwoordelijkheden en vereisten. In dit onderdeel beschrijft u het profiel van de medewerkers die u wilt aannemen en geeft u aan welke opleiding, werkervaring en competenties nodig zijn voor de functies. Daarnaast kunt u eventueel ook persoonlijkheids- en karaktereigenschappen benoemen die van belang zijn voor het succesvol uitvoeren van de functie. Hieronder volgt een uitbreiding van deze elementen:

 • Profiel van de medewerkers: Geef een gedetailleerde beschrijving van het gewenste profiel.
 • Omschrijving: Dit omvat aspecten zoals opleidingsniveau, relevante werkervaring, specifieke vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de functie. Beschrijf ook de taken en verantwoordelijkheden die aan deze functie verbonden zijn.
 • Eisen:
  • Opleidings- en ervaringseisen: Geef aan welke opleidingseisen en werkervaring gewenst zijn voor de functies. Benoem het minimale opleidingsniveau en eventuele specifieke diploma's of certificeringen die vereist zijn. Daarnaast kunt u aangeven welke ervaringsniveaus of jaren werkervaring relevant zijn voor de functie.
  • Competenties: Identificeer de belangrijkste competenties die nodig zijn voor de functies. Dit kunnen zowel technische als soft skills zijn, zoals communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen, leiderschap, analytisch denken, teamwerk of klantgerichtheid. Benadruk welke competenties van cruciaal belang zijn voor het succesvol uitvoeren van de functie.
  • Persoonlijkheids- en karaktereigenschappen: Geef aan welke persoonlijkheids- en karaktereigenschappen belangrijk zijn voor de functies. Dit kan variëren afhankelijk van de aard van het werk en de bedrijfscultuur. Denk hierbij aan eigenschappen zoals flexibiliteit, nauwkeurigheid, stressbestendigheid, creativiteit, proactiviteit of ondernemerschap. Deze eigenschappen kunnen bijdragen aan de effectiviteit en het succes van de medewerker binnen de organisatie.
  • Bedrijfscultuur en waarden: Indien relevant, kunt u de bedrijfscultuur en waarden benoemen en aangeven hoe deze van invloed zijn op het gewenste personeelsprofiel. Hiermee geeft u aan welke kenmerken en attitudes wenselijk zijn om goed in het team en de organisatie te passen. Het kan gaan om aspecten zoals teamspirit, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid of duurzaamheid.
 • FTE's: geef aan hoeveel voltijdsbanen u verwacht nodig te hebben voor elk profiel.

Door het definiëren van het gewenste personeelsprofiel zorgt u ervoor dat u medewerkers aantrekt die goed aansluiten bij de behoeften van uw organisatie. Het helpt u bij het selectieproces en draagt bij aan het opbouwen van een sterk team dat de doelstellingen van uw onderneming kan realiseren.

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw ondernemingsplan online


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang