Online Ondernemingsplan

Inventarisatie van alle kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van uw bedrijf

Toelichting bij bepalen van kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes

Een SWOT-analyse is een tool die gebruikt wordt om de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van een bedrijf of project te identificeren. Het kan u helpen bij het bepalen van de strategische richting van uw onderneming en om mogelijke problemen te identificeren voordat deze zich voordoen. Een SWOT-analyse bestaat uit vier delen:

 • Strengths (sterktes)
 • Weaknesses (zwaktes)
 • Opportunities (kansen)
 • Threats (bedreigingen)

Deze stap is alleen nog bedoeld om het opsommen van deze punten. Later worden ze gebruikt om te kijken hoe de sterktes en zwaktes zich verhouden tot de kansen en bedreigingen.

Hoe voer ik een SWOT-analyse uit?

Door het beantwoorden van onderstaande vragen, krijgt u een totaal overzicht van alle kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van uw bedrijf. Gebruik eventueel de PESTEL dimensies voor een een gestructureerd kader bij het identificeren van externe factoren die van invloed kunnen zijn. PESTEL staat voor Politiek, Economisch, Sociaal, Technologisch, Ecologisch en Legaal. U kunt de dimensie ook invoeren in het categorie veld.

 1. Identificeer de sterke en zwakke punten van uw bedrijf.
  • Wat zijn de sterke punten van uw bedrijf?
  • Wat zijn de zwakke punten van uw bedrijf?
  • Wat zijn de voordelen van uw producten of diensten?
  • Waar ligt uw bedrijf in vergelijking met uw concurrenten?
  • Zijn er interne factoren die uw bedrijf belemmeren om te groeien?
 2. Identificeer de kansen en bedreigingen voor uw bedrijf.
  • Zijn er trends in de markt die uw bedrijf kan benutten?
  • Zijn er nieuwe technologieën die uw bedrijf kan gebruiken?
  • Zijn er nieuwe of veranderende wetgevingen die uw bedrijf beïnvloeden?
  • Zijn er demografische verschuivingen die uw bedrijf kan benutten of bedreigen?
  • Zijn er ontwikkelingen in de economie die uw bedrijf kan beïnvloeden?
  • Zijn er bedreigingen vanuit uw concurrenten?
  • Zijn er bedreigingen vanuit de externe omgeving die uw bedrijf beïnvloeden, zoals natuurrampen, politieke instabiliteit, enzovoort

Maak gebruik van kunstmatige intelligentie

Met behulp van de knop "verbeter (KI)" kunt u uw tekst laten verbeteren, maar u kunt ook vragen om suggesties.

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw ondernemingsplan online


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang