Online Ondernemingsplan

Marketing: Distributie

Distrubutie (of Plaats)

Distributie is een van de pilaren van de marketingmix. Het wordt vaak onderschat, maar succesvolle ondernemingen hebben allemaal een uitgekiende manier waarop ze inkopen en producten distribueren naar hun klanten. Er zijn een aantal belangrijke onderdelen die nader moeten worden toegelicht in het online ondernemingsplan. Maak ook hier gebruik van de "verbeter (KI)" knop om uw invoer te verbeteren of aan te vullen. 

Locatie

Beschrijf de locatie(s) vanwaar u uw klanten bedient. Indien u alles online doet, kunt u hier een omschrijving van uw eigen werklocatie geven. In de kanalen kunt u dan aangeven hoe u uw klanten benadert (bijvoorbeeld website). Onderstaande punten kunt u beschrijven.

  • Locatie van het bedrijf: Geef aan waar het bedrijf zich bevindt en hoe klanten en medewerkers het bedrijf kunnen bereiken. Vermeld eventuele belangrijke kenmerken van de omgeving, zoals nabijgelegen openbaar vervoer, parkeergelegenheid, nabijheid van concurrenten, etc.
  • Voordelen locatie: Denk aan factoren zoals de bereikbaarheid voor klanten, de beschikbaarheid van voorzieningen, de nabijheid van potentiële partners en de zichtbaarheid van het bedrijf.
  • Eventueel kosten van de locatie: Bespreek de huur- of aankoopkosten van de locatie en de kosten van eventuele aanpassingen die nodig zijn om de locatie geschikt te maken voor het bedrijf.
  • Risico's of uitdagingen van de locatie: Denk aan factoren zoals de veiligheid van de omgeving of veranderende wetgeving die de locatie kan beïnvloeden.
  • Geef aan hoe de locatie past bij de doelstellingen van het bedrijf en of het een strategische locatie is voor het bedrijf om te groeien en te slagen.

Vereisten locatie

Beschrijf de eigen en externe eisen voor de locatie of vestiging van het bedrijf. Denk aan factoren zoals de grootte van het pand, de aanwezigheid van bepaalde apparatuur, de behoefte aan specifieke lay-outs of indelingen. Voor externe eisen kunt u denken aan onderstaande punten.

  • Zoningvoorschriften: Gemeenten of provincies kunnen specifieke regels en voorschriften hebben voor het soort bedrijven dat op een bepaalde locatie kan worden gevestigd. Het is belangrijk om te onderzoeken welke zone de locatie valt en of het bedrijf in overeenstemming is met de voorschriften van de zone.
  • Bouwvergunningen: Als het bedrijf bouwplannen heeft, moeten deze worden goedgekeurd door de gemeente. Er kunnen bepaalde voorschriften zijn voor de grootte, het ontwerp, de toegankelijkheid en de veiligheid van het pand. Het is belangrijk om te controleren welke bouwvergunningen vereist zijn voordat er plannen worden gemaakt.
  • Milieuvoorschriften: Bedrijven die een bepaald type productieproces hebben of gevaarlijke stoffen gebruiken, kunnen te maken krijgen met milieuvoorschriften die worden opgelegd door de overheid. Het is belangrijk om te onderzoeken welke regelgeving van toepassing is en of het bedrijf in overeenstemming is met deze voorschriften.
  • Belastingen: Bedrijven kunnen te maken krijgen met verschillende belastingen op basis van hun locatie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er extra belastingen worden geheven op bedrijven die zich binnen bepaalde gemeentelijke grenzen bevinden.
  • Arbeidsvoorschriften: Er kunnen ook regels en voorschriften zijn die specifiek van toepassing zijn op bedrijven die in een bepaalde regio zijn gevestigd. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op arbeidsregelgeving en de verplichting om werknemers in te huren uit een bepaalde regio of gemeenschap.

Distributiekanalen

Beschrijf de manieren waarop het product of de dienst wordt geleverd aan klanten, oftewel de distributiekanalen. Beschrijf welke stappen er worden genomen om het product bij de klant te krijgen en welke partijen daarbij betrokken zijn (bijvoorbeeld leveranciers, groothandels, retailers en eventuele tussenpersonen).

Inkoopkanalen

Beschrijf de manieren waarop de benodigde goederen en diensten worden ingekocht, oftewel de inkoopkanalen. Beschrijf welke partijen betrokken zijn bij de inkoop, zoals leveranciers en groothandels, en hoe deze relaties worden onderhouden. Beschrijf eventueel in meer algemene termen de kosten die gepaard gaan met de inkoopkanalen en hoe deze kosten worden beheerd en geoptimaliseerd. Ga eventueel ook in over de manier hoe kwaliteit en betrouwbaarheid van de ingekochte producten en diensten worden gegarandeerd.

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw ondernemingsplan online


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang