Online Ondernemingsplan

Marketing: Promotie

Maak gebruik van promotiemiddelen om uw (potentiële) klanten te benaderen

Binnen de marketingmix is het onderdeel "promotie" van essentieel belang om uw producten en/of diensten onder de aandacht te brengen bij uw doelgroep. Hierbij beschrijft u de verschillende promotiemiddelen die u wilt inzetten en vult u de volgende informatie in: type, naam, functie en omschrijving.

Verschillende types promotiemiddelen die u kunt overwegen zijn onder andere:

  1. Advertenties: Dit omvat het plaatsen van advertenties in printmedia of online om uw producten of diensten bij uw doelgroep onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan advertenties in tijdschriften, kranten of op websites. De functie van advertenties kan variëren van het vergroten van naamsbekendheid tot het stimuleren van directe verkoop.

  2. Sociale media: Hierbij maakt u gebruik van sociale media platforms zoals Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn om uw doelgroep te bereiken en betrekken. U kunt een naam geven aan uw sociale media-activiteiten, zoals het opzetten van een Facebookpagina, het plaatsen van tweets op Twitter of het delen van visuele content op Instagram. Het doel van sociale media kan zijn om interactie met uw doelgroep te bevorderen, merkbekendheid te vergroten en relaties op te bouwen.

  3. Evenementen: Dit omvat het organiseren of sponsoren van evenementen om uw doelgroep te bereiken en te betrekken. U kunt een naam geven aan deze evenementen, zoals het sponsoren van een sportevenement of het organiseren van een productlancering. Evenementen bieden de mogelijkheid om persoonlijk contact te leggen, uw producten/diensten te presenteren en relaties op te bouwen met uw doelgroep.

  4. Direct mail: Hierbij stuurt u post of e-mail naar uw doelgroep om hen te informeren over uw producten of diensten. U kunt een naam geven aan deze direct mail-campagnes, zoals het versturen van een brochure of het opzetten van een gepersonaliseerde e-mailcampagne. Direct mail kan dienen als een gerichte manier om uw boodschap rechtstreeks bij uw doelgroep te krijgen en hen aan te zetten tot actie.

Bij elke promotiemiddel is het belangrijk om een duidelijke functie te definiëren, zoals het vergroten van naamsbekendheid, het stimuleren van verkoop, het bevorderen van interactie of het opbouwen van relaties. Daarnaast is het van belang om een beknopte omschrijving te geven van hoe het promotiemiddel wordt ingezet en wat het beoogde resultaat is.

Het inzetten van diverse promotiemiddelen stelt u in staat om uw doelgroep op verschillende kanalen en op verschillende manieren te bereiken. Door de juiste mix van promotiemiddelen te kiezen en ze af te stemmen op uw doelstellingen, kunt u effectief communiceren en interactie aangaan met uw doelgroep, wat uiteindelijk kan leiden tot grotere bekendheid, betrokkenheid en verkoop van uw producten of diensten.

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw ondernemingsplan online


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang