Online Ondernemingsplan

Strategie: SWOT confrontatie

SWOT-confrontatie: Het analyseren van de interactie tussen sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen

Een essentiële stap in het uitvoeren van een SWOT-analyse is de confrontatie van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Deze confrontatie helpt u de onderlinge relaties en impact tussen deze factoren te begrijpen. Onze tool maakt gebruik van een matrix waarin u de mate van invloed van sterktes en zwaktes op het benutten van kansen en het afwenden van bedreigingen kunt beoordelen. Hieronder vindt u een uitleg over hoe deze confrontatie werkt:

In de matrix beoordeelt u de impact van uw sterktes en zwaktes op het gebruik maken van kansen en het afslaan van bedreigingen. U kunt gebruikmaken van een schaal van -2 tot +2 om de mate van impact aan te geven. Negatieve cijfers (-2 en -1) geven aan dat een sterkte of zwakte een negatieve invloed heeft op het benutten van een kans of het afslaan van een bedreiging. Positieve cijfers (1 en 2) geven aan dat er een positieve impact is. Een cijfer van 0 geeft aan dat er geen impact is.

Bij het invullen van de matrix kunt u de relaties tussen de verschillende elementen analyseren. Bijvoorbeeld, als u een sterke positieve impact hebt (bijvoorbeeld +2) van een sterkte op het benutten van een kans, kunt u concluderen dat uw sterke punten goed aansluiten bij de kansen in de markt en dat u een sterke positie hebt om te profiteren van deze kansen. Aan de andere kant, als u een negatieve impact hebt (bijvoorbeeld -1) van een zwakte op het afwenden van een bedreiging, kunt u identificeren waar u zich kwetsbaar voelt en waar er ruimte is voor verbetering.

Door de confrontatie van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen kunt u een duidelijk beeld krijgen van de gebieden waar uw bedrijf sterk staat en waar er ruimte is voor groei en verbetering. Het helpt u ook om risico's en potentiële uitdagingen te identificeren, zodat u proactief maatregelen kunt nemen om deze te verminderen of erop in te spelen.

De SWOT-confrontatie in onze tool biedt een gestructureerde en visuele manier om de interacties tussen deze factoren te begrijpen en u te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Het is een waardevolle stap in het ontwikkelen van een strategisch plan dat uw bedrijf in staat stelt om te gedijen en te groeien in een competitieve zakelijke omgeving.

bedrijfstakinformatie excel

Confronteer uw sterktes en zwaktes met de kansen en bedreigingen in de markt


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang