Branchecijfers Groothandel

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van groothandel.
4,7%
WINST 2017 (% omzet)
+ 2,1%
OMZETGROEI (KW4 2019 vs 2018)
78.210
BEDRIJVEN (KW2 2020)
18.600
VACATURES (KW4 2019)
bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector groothandel


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Branchecijfers exploitatie groothandel

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor groothandel. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector groothandel worden verzameld door het CBS.

Let op: deze cijfers op deze pagina zijn verouderd. Voor recentere cijfers gaat u naar de nieuwe publicatie.

Voor de laatst beschikbare cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase. Hierin vindt u de laatst beschikbare cijfers (10 jaar trend).
Deze is tijdelijk met 15% korting aan te schaffen met kortingscode "samen2020". Klik hier voor meer informatie om te downloaden/bestellen.

Gemiddeld bedrijfsresultaat groothandel: 3,89%

Als eerste valt op dat in de sector groothandel een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 3,89 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 3,89 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 96,11% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 77,31%. U kunt de sector groothandel vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie groothandel.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector groothandel. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Update beschikbare cijfers

Let op het gemiddeld bedrijfsresultaat in de groothandel laat een stijgende trend zien sinds 2010. Tenzij anders vermeld zijn de cijfers op deze pagina voor het jaar 2009. Indien u nu al de laatste cijfers wilt raadplegen, kunt gebruik maken van de volledige Excel database met de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend ( direct downloaden in onze shop). Recentere cijfers zijn beschikbaar in de laaste publicatie (zie knop onder).

    

Tabel sector cijfers Groothandel

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Groothandel
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
77,31 %
Bruto marge
22,69 %
Personeelskosten
6,40 %
Afschrijvingen
0,93 %
Overig ingekochte diensten
1,42 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,22 %
Huisvestingskosten
0,85 %
Energiekosten
0,18 %
Kosten Communicatie
0,18 %
Overige Kosten
5,60 %
Verkoopkosten
2,39 %
Vervoerskosten
0,63 %
Bedrijfsresultaat
3,89 %