Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers niet-gespecialiseerde groothandel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.570 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.43% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Niet-gespecialiseerde groothandel
KW1 2024

Branchecijfers niet-gespecialiseerde groothandel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche niet-gespecialiseerde groothandel (SBI code: 46.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten niet-gespecialiseerde groothandel

De branche niet-gespecialiseerde groothandel valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche niet-gespecialiseerde groothandel in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (77.7%), Personeel (8.7%) en Kosten van overige diensten (2.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor niet-gespecialiseerde groothandel.
start vergelijking

Niet-gespecialiseerde groothandel Trends

De niet-gespecialiseerde groothandel (sbi code 46.9) staat voor een diversiteit aan bedrijven die particuliere en professionele klanten verschillende producten en diensten aanbieden. De stijging van online verkoopkanalen, zoals e-commerce, heeft geleid tot veranderde consumentengedrag in deze branche. Ondernemers in deze bedrijfstak moeten daarom meegroeien met de ontwikkelingen op dat vlak, door hun saleskanalen te diversifiëren en toepassingen van digitale informatietechnologie te verkennen. Daarnaast hebben ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving ook invloed op de bedrijfstak omdat bedrijven ertoe verplicht worden om te voldoen aan strenge regels.

Bedrijfsresultaat niet-gespecialiseerde groothandel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche niet-gespecialiseerde groothandel tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.09% procentpunt naar 5.43%. Hierbij wordt in de branche niet-gespecialiseerde groothandel gemiddeld een bruto marge van 22.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.6% naar 5.4%.

Kosten per categorie branche niet-gespecialiseerde groothandel
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 95.3% 98.3% 98.4% 98.5%
Overige opbrengsten 4.7% 1.7% 1.6% 1.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 78.1% 78.3% 77.6% 77.7%
Bruto marge 21.9% 21.7% 22.4% 22.3%
  - Bruto Loon   4.9%   5.8%   6.3%   5.6%
  - Sociale lasten   0.7%   1.0%   0.9%   0.9%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.5%   0.5%   0.4%
  - Overig   1.9%   1.5%   1.5%   1.8%
Personeelkosten Totaal 7.9% 8.8% 9.2% 8.7%
Verkoopkosten 1.0% 0.9% 1.1% 0.9%
Huisvestingskosten 1.1% 1.0% 1.1% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.2% 0.2% 0.4%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.5% 0.7%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 1.2% 1.1% 1.1% 0.9%
Overige diensten 1.8% 2.6% 2.8% 2.4%
Overige bedrijfskosten 1.2% 1.5% 1.4% 1.4%
Bedrijfsresultaat 6.4% 4.7% 4.6% 5.4%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers niet-gespecialiseerde groothandel, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder niet-gespecialiseerde groothandel
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat niet-gespecialiseerde groothandel

Trend aantal bedrijven niet-gespecialiseerde groothandel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven niet-gespecialiseerde groothandel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 15 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.570.