Brancheinformatie en cijfers niet-gespecialiseerde groothandel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.610 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
4.67% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers niet-gespecialiseerde groothandel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche niet-gespecialiseerde groothandel (SBI code: 46.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers niet-gespecialiseerde groothandel en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie niet-gespecialiseerde groothandel
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten niet-gespecialiseerde groothandel

De branche niet-gespecialiseerde groothandel valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche niet-gespecialiseerde groothandel zijn respectievelijk: Kosten omzet (78.3%), Personeel (8.8%) en Kosten van overige diensten (2.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor niet-gespecialiseerde groothandel.
start vergelijking

Niet-gespecialiseerde groothandel Trends

De niet-gespecialiseerde groothandel (sbi code 46.9) staat voor een diversiteit aan bedrijven die particuliere en professionele klanten verschillende producten en diensten aanbieden. De stijging van online verkoopkanalen, zoals e-commerce, heeft geleid tot veranderde consumentengedrag in deze branche. Ondernemers in deze bedrijfstak moeten daarom meegroeien met de ontwikkelingen op dat vlak, door hun saleskanalen te diversifiëren en toepassingen van digitale informatietechnologie te verkennen. Daarnaast hebben ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving ook invloed op de bedrijfstak omdat bedrijven ertoe verplicht worden om te voldoen aan strenge regels.

Bedrijfsresultaat niet-gespecialiseerde groothandel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche niet-gespecialiseerde groothandel tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.67% procentpunt naar 4.67%. Hierbij wordt in de branche niet-gespecialiseerde groothandel gemiddeld een bruto marge van 21.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.4% naar 4.7%.

Kosten naar soort niet-gespecialiseerde groothandel
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.3% 98.2% 95.3% 98.3%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.7% 1.8% 4.7% 1.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 75.9% 77.5% 78.1% 78.3%
Bruto marge 24.1% 22.5% 21.9% 21.7%
  - Bruto Loon   6.1%   5.4%   4.9%   5.8%
  - Sociale lasten   3.1%   2.7%   3.0%   3.0%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.5%   0.4%   0.5%
  - Overig   1.5%   1.4%   1.9%   1.5%
Personeelkosten Totaal 9.1% 8.0% 7.9% 8.8%
Verkoopkosten 1.2% 1.0% 1.0% 0.9%
Huisvestingskosten 1.6% 1.3% 1.1% 1.0%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.4% 0.2%
Kosten energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 0.9% 0.7% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.3% 1.1% 1.2% 1.1%
Kosten van overige diensten 1.7% 1.7% 1.8% 2.6%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.7% 1.5% 1.2% 1.5%
Bedrijfsresultaat 5.8% 6.4% 6.4% 4.7%

Trend bedrijfsresultaat niet-gespecialiseerde groothandel

Trend aantal bedrijven niet-gespecialiseerde groothandel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven niet-gespecialiseerde groothandel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 20 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.610.