Brancheinformatie en cijfers handelsbemiddeling

13.435 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
86.000 VACATURES SECTOR
Handelsbemiddeling
KW02 - 2023

Branchecijfers handelsbemiddeling

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche handelsbemiddeling (SBI code: 46.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (SBI code: 46).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (SBI code: 46).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel en handelsbemiddeling (46) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Handelsbemiddeling Trends

De bedrijfstak handelsbemiddeling is een van de snelst veranderende bedrijfstakken waar ondernemers zich steeds aanpassen. Digitalisering is in de afgelopen jaren een grote verandering geweest in de bedrijfstak. Er zijn veel nieuwe technologieën die bedrijven helpen bij het efficiënt verwerken van transacties. Automatisering en kunstmatige intelligentie worden ook steeds geïntegreerd in de processen van het bedrijf om de transacties te verbeteren. Nieuwe bedrijfstakken en alternatieve manieren van financiering, zoals crowdfunding, en technologische disrupties veranderen ook de klassieke bedrijfstak. Daarom moeten bedrijven investeren in hun technologische infrastructuur om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor de toekomst.

Trend aantal bedrijven handelsbemiddeling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handelsbemiddeling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.645 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 13.435.