Branchecijfers Telecommunicatie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van telecommunicatie.

Sector informatie telecommunicatie

Branchecijfers exploitatie telecommunicatie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor telecommunicatie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector telecommunicatie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

Laatst beschikbare bedrijfstakcijfers telecommunicatie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast telecommunicatie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat telecommunicatie: 21,43%

Als eerste valt op dat in de sector telecommunicatie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 21,43 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 21,43 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 78,57% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 35,29%. U kunt de sector telecommunicatie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie telecommunicatie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector telecommunicatie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Telecommunicatie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Telecommunicatie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
35,29 %
Bruto marge
64,71 %
Personeelskosten
13,26 %
Afschrijvingen
15,92 %
Overig ingekochte diensten
2,42 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,80 %
Huisvestingskosten
1,91 %
Energiekosten
0,68 %
Kosten Communicatie
0,18 %
Overige Kosten
4,11 %
Verkoopkosten
3,53 %
Vervoerskosten
0,47 %
Bedrijfsresultaat
21,43 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche telecommunicatie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.