Omzet en kosten natuursteenbewerking

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 7.98% in 2012 naar 5.13% in 2013

Trend winst en kosten natuursteenbewerking

De branche natuursteenbewerking valt onder de sector vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst natuursteenbewerking

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche natuursteenbewerking. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 7.98% in 2012 naar 5.13% in 2013.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers natuursteenbewerking


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2013

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor natuursteenbewerking wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (35.0%) gevolgd door 'Personeel' (34.2%) en daarna 'Afschrijvingen' (4.7%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 5.13% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 64.96%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 35.04%
Bruto Marge 64.96%
Personeel 34.19%
Verkoopkosten 2.99%
Huisvestingskosten 4.70%
Kosten apparatuur en inventaris 1.71%
Kosten energieverbruik 1.71%
Kosten vervoermiddelen 2.56%
Communicatiekosten 0.85%
Afschrijvingen 4.70%
Kosten van overige diensten 2.14%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.27%
Bedrijfsresultaat 5.13%

Branchecijfers jaar 2013: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche natuursteenbewerking

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche natuursteenbewerking. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers natuursteenbewerking
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.