Brancheinformatie en cijfers natuursteenbewerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

420 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.65% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Natuursteenbewerking
KW02 - 2023

Branchecijfers natuursteenbewerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche natuursteenbewerking (SBI code: 23.7). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten natuursteenbewerking

De branche natuursteenbewerking valt onder de sector vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche natuursteenbewerking in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.5%), Personeel (33.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor natuursteenbewerking.
start vergelijking

Natuursteenbewerking Trends

Natuursteenbewerking is een dynamische branche waarin steeds meer kennis vereist is. Er worden steeds hogere eisen gesteld en steeds hogere kwaliteiten worden gevraagd. Er is ook een stijgende behoefte aan innovatieve technieken en materialen om tot unieke projecten te komen. Ook milieuvriendelijke producten staan steeds meer in de belangstelling. Verder zijn er de laatste jaren steeds meer toepassingen van natuursteen, waardoor er steeds meer mogelijkheden zijn voor ondernemers. Kortom, er is veel dynamiek in de bedrijfstak van natuursteenbewerking om rekening mee te houden.

Bedrijfsresultaat natuursteenbewerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche natuursteenbewerking tussen 2010 en 2015 is gedaald met 4.31% procentpunt naar 4.65%. Hierbij wordt in de branche natuursteenbewerking gemiddeld een bruto marge van 61.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.5% naar 4.7%.

Kosten per categorie branche natuursteenbewerking
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2016
Netto omzet 99.2% 99.6% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 0.8% 0.4% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 34.2% 34.9% 36.4% 38.5%
Bruto marge 65.8% 65.1% 63.6% 61.5%
  - Bruto Loon   24.7%   24.7%   25.2%   23.6%
  - Sociale lasten   3.4%   3.8%   4.1%   4.0%
  - Pensioenpremies   2.3%   3.0%   2.9%   2.7%
  - Overig   3.4%   2.6%   2.5%   3.0%
Personeelkosten Totaal 33.8% 34.0% 34.7% 33.2%
Verkoopkosten 3.0% 3.0% 2.9% 2.7%
Huisvestingskosten 4.6% 4.7% 4.1% 4.0%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 1.7% 1.7% 1.7%
Energieverbruik 1.5% 1.7% 1.2% 1.3%
Vervoermiddelen 1.9% 2.6% 2.5% 2.3%
Communicatiekosten 0.8% 0.9% 0.8% 0.7%
Afschrijvingen 4.2% 4.7% 4.5% 4.3%
Overige diensten 2.3% 2.1% 2.1% 2.3%
Overige bedrijfskosten 3.8% 4.7% 4.5% 4.3%
Bedrijfsresultaat 8.0% 5.1% 4.5% 4.7%

Laatste cijfers natuursteenbewerking en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief natuursteenbewerking
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat natuursteenbewerking

Trend aantal bedrijven natuursteenbewerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven natuursteenbewerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 45 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 420.