Brancheinformatie en cijfers natuursteenbewerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

400 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
4.65% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers natuursteenbewerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche natuursteenbewerking (SBI code: 23.7). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten natuursteenbewerking

De branche natuursteenbewerking valt onder de sector vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche natuursteenbewerking zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.5%), Personeel (33.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor natuursteenbewerking.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat natuursteenbewerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche natuursteenbewerking tussen 2010 en 2015 is gedaald met 4.31% procentpunt naar 4.65%. Hierbij wordt in de branche natuursteenbewerking gemiddeld een bruto marge van 61.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.5% naar 4.7%.

Kosten naar soort natuursteenbewerking
Let op: cijfers 2015 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.67%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.33%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 38.54%
Bruto marge 61.46%
Personeelkosten 33.22%
Verkoopkosten 2.66%
Huisvestingskosten 3.99%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.66%
Kosten energieverbruik 1.33%
Kosten vervoermiddelen 2.33%
Communicatiekosten 0.66%
Afschrijvingen 4.32%
Kosten van overige diensten 2.33%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.32%
Bedrijfsresultaat 4.65%

Trend bedrijfsresultaat natuursteenbewerking

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers natuursteenbewerking


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 2 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 400.

Trend aantal bedrijven natuursteenbewerking

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor