Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.155 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
25.00% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.32% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (SBI code: 23). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

De branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.6%), Personeel (23.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.9%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 2.88% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten zijn toegenomen als gevolg van aflopende contracten.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.80% procentpunt naar 7.32%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten gemiddeld een bruto marge van 54.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.9% naar 7.3%.

Kosten naar soort vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (jaarlid informatie)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.04%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.96%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 45.62%
Bruto marge 54.38%
  - Bruto Loon   15.20%
  - Premie & Pensioen   3.86%
  - Andere Sociale lasten   0.11%
  - Overig   + 4.38%
Personeelkosten Totaal 23.54%
Verkoopkosten 1.11%
Huisvestingskosten 2.09%
Kosten Apparatuur en Inventaris 3.58%
Kosten energieverbruik 3.69%
Kosten vervoermiddelen 1.35%
Communicatiekosten 0.25%
Afschrijvingen 3.42%
Kosten van overige diensten 3.08%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.95%
Bedrijfsresultaat 7.32%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatst beschikbare branchegegevens en ondernemerstools

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers en onze ondernemerstools. Met jaarlidmaatschap verkrijgt u beter inzicht met recentere cijfers en kunt u gebruik maken van onze tools. Maak online uw ondernemingsplan met de handige wizard of download onze Office tools voor ondernemers. De Excel bedrijfstakdatabase is natuurlijk ook inbegrepen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers alle branches
  • Maak uw ondernemingsplan met de handige online wizard
  • Alle cijfers ook offline beschikbaar met de Excel bedrijfstakdatabase
  • Gratis downloaden andere Firmfocus tools
  • 12 maanden lidmaatschap - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 150 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.155.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 157.8. Dat betekent dat de omzet in 2021 57.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.5% hoger.

Trend omzet vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (indexcijfers)

MenuInformatie JaarlidZoek bedrijfstak en cijfersVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenDownloads voor ledenMeer industrie10 promotie tips MKBBranchecijfers IndustrieBranchedashboard industrie10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusBranches onder vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenvervaardiging van glas en glaswerkvervaardiging van vuurvaste keramische productenvervaardiging van keramische producten voor de bouwvervaardiging van overige keramische productenvervaardiging van cement, kalk en gipsvervaardiging van producten van beton, gips en cementnatuursteenbewerkingvervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenBranches onder industrievervaardiging van voedingsmiddelenvervaardiging van drankenvervaardiging van tabaksproductenvervaardiging van textielvervaardiging van kledingvervaardiging van leer, lederwaren en schoenenprimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarendrukkerijen, reproductie van opgenomen mediavervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingvervaardiging van chemische productenvervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenvervaardiging van producten van rubber en kunststofvervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenvervaardiging van metalen in primaire vormvervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurvervaardiging van elektrische apparatuurvervaardiging van overige machines en apparatenvervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersvervaardiging van overige transportmiddelenvervaardiging van meubelsvervaardiging van overige goederenreparatie en installatie van machines en apparaten