Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.265 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.00% OMZETGROEI
JUNE 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.32% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (SBI code: 23). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

De branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.6%), Personeel (23.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten.
start vergelijking

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten Trends

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten is een sterk groeiende sector in Nederland. Een aantal belangrijke ontwikkelingen waar ondernemers in deze branche rekening mee moeten houden zijn een toename in de vraag naar lokale productie capabilities, een stijging in de kosten voor grondstoffen en energie en een stijgende competitie om op de markt te blijven. Daarnaast zullen bedrijven duurzame opties moeten vinden om toekomstige problemen te voorkomen. Verder moeten bedrijven ook zorgen dat ze up-to-date blijven met de technologische ontwikkelingen binnen de branche.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.80% procentpunt naar 7.32%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten gemiddeld een bruto marge van 54.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.9% naar 7.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.7% 99.1% 99.6% 99.0%
Overige opbrengsten 1.3% 0.9% 0.4% 1.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 49.1% 47.1% 45.6% 45.6%
Bruto marge 50.9% 52.9% 54.4% 54.4%
  - Bruto Loon   16.0%   16.2%   15.4%   15.2%
  - Sociale lasten   2.6%   2.7%   2.4%   2.4%
  - Pensioenpremies   2.1%   1.9%   1.8%   1.6%
  - Overig   3.5%   3.9%   4.2%   4.4%
Personeelkosten Totaal 24.1% 24.7% 23.8% 23.5%
Verkoopkosten 1.2% 1.2% 1.1% 1.1%
Huisvestingskosten 2.2% 2.3% 2.1% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 3.1% 3.5% 3.7% 3.6%
Energieverbruik 4.7% 4.7% 4.1% 3.7%
Vervoermiddelen 1.5% 1.3% 1.2% 1.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 4.3% 4.0% 3.7% 3.4%
Overige diensten 2.6% 3.0% 3.2% 3.1%
Overige bedrijfskosten 3.7% 4.2% 4.4% 4.9%
Bedrijfsresultaat 3.3% 3.7% 6.9% 7.3%

Laatste cijfers vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 260 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.265.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 182. Dat betekent dat de omzet in 2022 82% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 15% hoger.

Trend omzet vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van glas en glaswerkVervaardiging van vuurvaste keramische productenVervaardiging van keramische producten voor de bouwVervaardiging van overige keramische productenVervaardiging van cement, kalk en gipsVervaardiging van producten van beton, gips en cementNatuursteenbewerkingVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenMeer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten