Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van glas en glaswerk

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

690 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
3.07% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van glas en glaswerk

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van glas en glaswerk (SBI code: 23.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van glas en glaswerk en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van glas en glaswerk
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van glas en glaswerk

De branche vervaardiging van glas en glaswerk valt onder de sector vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van glas en glaswerk zijn respectievelijk: Kosten omzet (34.3%), Personeel (31.8%) en Kosten energieverbruik (9.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van glas en glaswerk.
start vergelijking

Vervaardiging van glas en glaswerk Trends

Ondernemers in de sector vervaardiging van glas en glaswerk moeten rekening houden met de toenemende vraag naar gestroomlijnde productiemethodes. Er is ook een toenemende vraag naar innovatieve materialen die niet alleen milieu-vriendelijk, maar ook voldoen aan strenge certificerings- en veiligheidsnormen. Hierin moeten investeringen worden gedaan om in lijn te blijven met de laatste regelgeving en trends. Er wordt van de ondernemers verwacht dat zij ook hun productieproces kunnen digitaliseren, terwijl ze ook het printen, bestellen, plannen en afhandelen van producten in hun productieproces moeten opnemen. Om een goede kostenstructuur te behouden en de winstmarges te vergroten, moeten ondernemers ook flexibele productiemethodes en just-in-time leveringen introduceren. Als laatste zal er ook aandacht besteed moeten worden aan het verbeteren van de servicegerichtheid naar klanten, waaronder snellere reactiesnelheid op orders, betrouwbare leveringen en een hogere kwaliteit.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van glas en glaswerk

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van glas en glaswerk tussen 2009 en 2015 is gestegen met 2.86% procentpunt naar 3.07%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van glas en glaswerk gemiddeld een bruto marge van 65.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.6% naar 3.1%.

Kosten naar soort vervaardiging van glas en glaswerk
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 t/m 2015
Netto omzet 98.7% 98.6% 97.2% 96.9%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.3% 1.4% 2.8% 3.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 37.0% 34.6% 35.1% 34.3%
Bruto marge 63.0% 65.4% 64.9% 65.7%
  - Bruto Loon   20.6%   20.7%   20.7%   21.7%
  - Sociale lasten   9.0%   9.0%   10.5%   10.1%
  - Pensioenpremies   2.3%   2.6%   3.8%   3.0%
  - Overig   3.5%   3.2%   3.5%   3.6%
Personeelkosten Totaal 29.6% 29.7% 31.2% 31.8%
Verkoopkosten 1.1% 0.9% 0.9% 1.0%
Huisvestingskosten 3.0% 3.0% 2.8% 2.7%
Kosten Apparatuur en Inventaris 3.9% 3.6% 3.4% 3.7%
Kosten energieverbruik 10.9% 10.5% 9.6% 9.5%
Kosten vervoermiddelen 1.1% 1.1% 1.0% 0.8%
Communicatiekosten 0.2% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 5.5% 5.1% 5.0% 4.8%
Kosten van overige diensten 1.6% 1.6% 1.4% 1.5%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.2% 4.2% 4.6% 6.7%
Bedrijfsresultaat 1.9% 5.4% 4.6% 3.1%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van glas en glaswerk

Trend aantal bedrijven vervaardiging van glas en glaswerk

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van glas en glaswerk geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 690.