Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van glas en glaswerk

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

715 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.07% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van glas en glaswerk
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van glas en glaswerk

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van glas en glaswerk (SBI code: 23.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van glas en glaswerk

De branche vervaardiging van glas en glaswerk valt onder de sector vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van glas en glaswerk zijn respectievelijk: Kosten omzet (34.3%), Personeel (31.8%) en Kosten energieverbruik (9.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van glas en glaswerk.
start vergelijking

Vervaardiging van glas en glaswerk Trends

Ondernemers in de sector vervaardiging van glas en glaswerk moeten rekening houden met de toenemende vraag naar gestroomlijnde productiemethodes. Er is ook een toenemende vraag naar innovatieve materialen die niet alleen milieu-vriendelijk, maar ook voldoen aan strenge certificerings- en veiligheidsnormen. Hierin moeten investeringen worden gedaan om in lijn te blijven met de laatste regelgeving en trends. Er wordt van de ondernemers verwacht dat zij ook hun productieproces kunnen digitaliseren, terwijl ze ook het printen, bestellen, plannen en afhandelen van producten in hun productieproces moeten opnemen. Om een goede kostenstructuur te behouden en de winstmarges te vergroten, moeten ondernemers ook flexibele productiemethodes en just-in-time leveringen introduceren. Als laatste zal er ook aandacht besteed moeten worden aan het verbeteren van de servicegerichtheid naar klanten, waaronder snellere reactiesnelheid op orders, betrouwbare leveringen en een hogere kwaliteit.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van glas en glaswerk

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van glas en glaswerk tussen 2009 en 2015 is gestegen met 2.86% procentpunt naar 3.07%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van glas en glaswerk gemiddeld een bruto marge van 65.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.6% naar 3.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van glas en glaswerk
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2016
Netto omzet 98.7% 98.6% 97.2% 96.9%
Overige opbrengsten 1.3% 1.4% 2.8% 3.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 37.0% 34.6% 35.1% 34.3%
Bruto marge 63.0% 65.4% 64.9% 65.7%
  - Bruto Loon   20.6%   20.7%   20.7%   21.7%
  - Sociale lasten   3.2%   3.2%   3.2%   3.6%
  - Pensioenpremies   2.3%   2.6%   3.8%   3.0%
  - Overig   3.5%   3.2%   3.5%   3.6%
Personeelkosten Totaal 29.6% 29.7% 31.2% 31.8%
Verkoopkosten 1.1% 0.9% 0.9% 1.0%
Huisvestingskosten 3.0% 3.0% 2.8% 2.7%
Apparatuur en Inventaris 3.9% 3.6% 3.4% 3.7%
Energieverbruik 10.9% 10.5% 9.6% 9.5%
Vervoermiddelen 1.1% 1.1% 1.0% 0.8%
Communicatiekosten 0.2% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 5.5% 5.1% 5.0% 4.8%
Overige diensten 1.6% 1.6% 1.4% 1.5%
Overige bedrijfskosten 4.2% 4.2% 4.6% 6.7%
Bedrijfsresultaat 1.9% 5.4% 4.6% 3.1%

Laatste cijfers vervaardiging van glas en glaswerk en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van glas en glaswerk
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van glas en glaswerk

Trend aantal bedrijven vervaardiging van glas en glaswerk

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van glas en glaswerk geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 15 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 715.