Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van cement, kalk en gips

10 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van cement, kalk en gips
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van cement, kalk en gips

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van cement, kalk en gips (SBI code: 23.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (SBI code: 23).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (SBI code: 23).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (23) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van cement, kalk en gips Trends

De vervaardigingsbedrijfstak voor cement, kalk en gips staat voor grote veranderingen. Overheden en bedrijven zoeken naar innovatieve manieren om de milieuvriendelijke voordelen te maximaliseren, zoals het produceren van kalkhoudend materiaal uit afvalstoffen. Er wordt ook meer aandacht besteed aan voedselveiligheidsnormen. Bij de vervaardiging van cement, kalk en gips worden steeds energie-efficiëntere productieprocessen gebruikt. Kortom, ondernemers in deze branche moeten op de hoogte blijven van nieuwe milieuwetgeving, innovaties in de sector en technologische ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven voldoen aan de feitelijke marktvraag.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van cement, kalk en gips

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van cement, kalk en gips geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 10.