Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

75 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (SBI code: 23.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (SBI code: 23).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (SBI code: 23).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (23) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten Trends

De bedrijfstak vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten is voortdurend in ontwikkeling. Zij staat vooral bekend om de productie van schoonheidsmiddelen, kunstmest, glas en cement. Er wordt continu geprobeerd om de productie efficienter en milieuvriendelijker te maken door bijvoorbeeld het gebruik van bioreactieve materialen te verruim en de energiegebruik te verminderen. Ook verandert de vraag van consumenten. Doordat er steeds meer interesse is in lokaal geproduceerde, streek- en milieuvriendelijke producten zijn er voor ondernemers interessante kansen.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 15 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 75.