Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige keramische producten

410 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige keramische producten
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige keramische producten

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige keramische producten (SBI code: 23.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (SBI code: 23).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (SBI code: 23).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (23) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van overige keramische producten Trends

De vervaardiging van overige keramische producten is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in innovaties, waardoor bijvoorbeeld steeds betere kwaliteitscontroles en technieken worden toegepast. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk onderdeel geworden van deze bedrijfstak. Doordat energienormen steeds strenger worden, is het belangrijk om als ondernemer goed op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van milieutechnologie. Verder wordt er steeds meer ingezet op automatisering, vooral op technisch vlak en in de logistieke keten. Hierdoor kunnen ondernemers efficiënter hun producten produceren en een betere service bieden.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige keramische producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige keramische producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 100 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 410.