Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van keramische producten voor de bouw

55 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van keramische producten voor de bouw
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van keramische producten voor de bouw

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van keramische producten voor de bouw (SBI code: 23.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (SBI code: 23).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (SBI code: 23).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (23) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van keramische producten voor de bouw Trends

De bedrijfstak vervaardiging van keramische producten voor de bouw is in Nederland een aanzienlijke aanbieder binnen de bouwsector. Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Zo is er sinds de opkomst van het gebruik van energieproducerende daken en gevels een nieuwe trend om na te streven. Er is ook veel aandacht voor innovatie binnen de keramische sector, waarbij er steeds meer producten worden samengesteld die voldoen aan de eisen op het gebied van duurzaamheid en ontwerp. Al deze ontwikkelingen vereisen dat bedrijven uiterst flexibel en klantgericht zijn en de producten aanpassen om in te spelen op de specificaties van hun klanten.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van keramische producten voor de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van keramische producten voor de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 55.