Online Ondernemingsplan

Financieel: Investeringen

Investeren

Investeringen zijn cruciaal voor de groei en ontwikkeling van uw onderneming. Ze vormen de bouwstenen waarmee u uw visie tot leven kunt brengen en uw bedrijf naar nieuwe hoogten kunt tillen. Hieronder vindt u een korte instructie om uw investeringen op te nemen in uw ondernemingsplan:

  1. Categorie: Selecteer het type investering uit de keuzelijst. Dit kan variëren van apparatuur tot immateriële activa. Kies de categorie die het beste past bij uw specifieke investering.

  2. Omschrijving: Geef uw investering een beknopte beschrijving. Dit helpt om de investering later gemakkelijk te identificeren en de toegevoegde waarde ervan te begrijpen.

  3. Aanschafdatum: Geef aan wanneer u verwacht het bedrijfsmiddel aan te schaffen. Dit helpt bij het plannen van uw financiële middelen en het bepalen van de timing van de investering.

  4. Aanschafwaarde: Voer het bedrag in dat u verwacht uit te geven aan het bedrijfsmiddel. Dit omvat de kosten voor de aanschaf en eventuele bijkomende kosten zoals installatie en transport.

  5. Maanden afschrijving: Geef aan hoe lang u van plan bent het bedrijfsmiddel te gebruiken voordat het wordt afgeschreven. Dit kan variëren afhankelijk van het type investering en de verwachte levensduur ervan.

  6. Restwaarde: Schat de verwachte waarde van het bedrijfsmiddel na de gebruiksperiode. Dit helpt bij het bepalen van de totale afschrijving en het financiële effect op de lange termijn.

  7. Afschrijvingsmethode: Kies de gewenste afschrijvingsmethode. Als u kiest voor lineair, worden de afschrijvingen automatisch berekend op basis van de aanschafwaarde, gebruiksperiode en restwaarde. U kunt ook handmatig een afschrijvingsmethode selecteren, zoals willekeurige afschrijving, afhankelijk van de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw situatie.

  8. Jaren: Voer de afschrijvingen per jaar in. U kunt ervoor kiezen om lineair te afschrijven, waarbij de kosten gelijkmatig over de jaren worden verdeeld, of een andere afschrijvingsmethode te hanteren die beter past bij uw bedrijfsmodel.

Zorg ervoor dat u uw wijzigingen opslaat door op de groene knop te klikken, zodat de investeringen worden opgenomen in uw financiële overzicht. Het zorgvuldig plannen en beheren van uw investeringen zal u helpen om uw bedrijf op een solide basis op te bouwen en uw groeiambities te realiseren.

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw ondernemingsplan online


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang