Branchecijfers Personenvervoer over de weg

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van personenvervoer over de weg.

Branchecijfers exploitatie personenvervoer over de weg

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor personenvervoer over de weg. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector personenvervoer over de weg worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Vervoer over land. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector personenvervoer over de weg


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Gemiddeld bedrijfsresultaat personenvervoer over de weg: 4,54%

Als eerste valt op dat in de sector personenvervoer over de weg een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 4,54 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 4,54 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 95,46% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 47,06%. U kunt de sector personenvervoer over de weg vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie personenvervoer over de weg.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector personenvervoer over de weg. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Personenvervoer over de weg

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Personenvervoer over de weg
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
14,60 %
Bruto marge
85,40 %
Personeelskosten
47,06 %
Afschrijvingen
6,29 %
Overig ingekochte diensten
1,44 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,74 %
Huisvestingskosten
2,14 %
Energiekosten
0,33 %
Kosten Communicatie
0,58 %
Overige Kosten
4,74 %
Verkoopkosten
1,28 %
Vervoerskosten
16,25 %
Bedrijfsresultaat
4,54 %