Brancheinformatie en cijfers cafés

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

8.175 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.90% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.32% WINST (% OMZET)
2019
31.100 VACATURES SECTOR
Cafés
KW1 2024

Branchecijfers cafés

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche cafés (SBI code: 56.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche eet- en drinkgelegenheden (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten cafés

De branche cafés valt onder de sector eet- en drinkgelegenheden. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche cafés in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (33.0%), Personeel (25.3%) en Huisvestingskosten (9.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor cafés.
start vergelijking

Cafés Trends

Voor café-eigenaren is het belangrijk om alert te blijven op veranderingen in de markt. Er komen steeds meer stedelijke café-concepten bij en de consument wordt steeds eisender wat betreft de sfeer, kwaliteit van het eten, service en prijs. Verder moeten ze oog hebben voor veranderingen in consumentengedrag. Dankzij de automatisering en technologie zijn consumenten steeds vaker bereid om online bestellingen te doen uit het café. Ook moet rekening gehouden worden met etische maatregelen, zoals het verminderen van het aantal plastic flessen, het verkopen van duurzame voedingsmiddelen, energiebesparing en de aanschaf van milieuvriendelijke producten.

Bedrijfsresultaat cafés

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche cafés tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.92% procentpunt naar 14.32%. Hierbij wordt in de branche cafés gemiddeld een bruto marge van 67.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 16.1% naar 14.3%.

Kosten per categorie branche cafés
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 31.2% 32.6% 33.3% 33.0%
Bruto marge 68.8% 67.4% 66.7% 67.0%
  - Bruto Loon   16.8%   17.2%   17.5%   18.2%
  - Sociale lasten   3.1%   3.1%   3.1%   3.3%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.8%   0.8%   0.8%
  - Overig   3.3%   3.2%   2.7%   3.0%
Personeelkosten Totaal 24.0% 24.3% 24.1% 25.3%
Verkoopkosten 2.5% 2.4% 2.4% 2.4%
Huisvestingskosten 9.2% 9.6% 9.2% 9.2%
Apparatuur en Inventaris 1.7% 2.4% 2.0% 2.2%
Energieverbruik 2.5% 2.6% 2.5% 2.6%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 3.2% 3.3% 3.1% 3.4%
Overige diensten 1.7% 1.7% 1.7% 1.8%
Overige bedrijfskosten 4.7% 4.6% 4.4% 4.7%
Bedrijfsresultaat 18.0% 15.3% 16.1% 14.3%

Laatste cijfers cafés en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief cafés
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat cafés

Trend aantal bedrijven cafés

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven cafés geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 3.81 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 8.175.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche cafés aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 137.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 37.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 10.5% hoger.

Trend omzet cafés (indexcijfers)