Brancheinformatie en cijfers cafés

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

8.260 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
134.40% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.29% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers cafés

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche cafés (SBI code: 56.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche eet- en drinkgelegenheden (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers cafés en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie cafés
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten cafés

De branche cafés valt onder de sector eet- en drinkgelegenheden. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche cafés zijn respectievelijk: Kosten omzet (32.6%), Personeel (24.3%) en Huisvestingskosten (9.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor cafés.
start vergelijking

Cafés Trends

Voor café-eigenaren is het belangrijk om alert te blijven op veranderingen in de markt. Er komen steeds meer stedelijke café-concepten bij en de consument wordt steeds eisender wat betreft de sfeer, kwaliteit van het eten, service en prijs. Verder moeten ze oog hebben voor veranderingen in consumentengedrag. Dankzij de automatisering en technologie zijn consumenten steeds vaker bereid om online bestellingen te doen uit het café. Ook moet rekening gehouden worden met etische maatregelen, zoals het verminderen van het aantal plastic flessen, het verkopen van duurzame voedingsmiddelen, energiebesparing en de aanschaf van milieuvriendelijke producten.

Bedrijfsresultaat cafés

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche cafés tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.88% procentpunt naar 15.29%. Hierbij wordt in de branche cafés gemiddeld een bruto marge van 67.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 18.0% naar 15.3%.

Kosten naar soort cafés
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.5% 99.5% 100.0% 100.0%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.5% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 30.7% 30.1% 31.2% 32.6%
Bruto marge 69.3% 69.9% 68.8% 67.4%
  - Bruto Loon   17.2%   17.1%   16.8%   17.2%
  - Sociale lasten   7.2%   6.7%   7.2%   7.1%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.8%   0.8%   0.8%
  - Overig   3.1%   2.7%   3.3%   3.2%
Personeelkosten Totaal 24.4% 23.9% 24.0% 24.3%
Verkoopkosten 2.5% 2.4% 2.5% 2.4%
Huisvestingskosten 9.7% 9.9% 9.2% 9.6%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.7% 1.8% 1.7% 2.4%
Kosten energieverbruik 2.7% 2.6% 2.5% 2.6%
Kosten vervoermiddelen 0.6% 0.5% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.7% 0.6% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 3.3% 3.1% 3.2% 3.3%
Kosten van overige diensten 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.7% 4.5% 4.7% 4.6%
Bedrijfsresultaat 17.3% 18.8% 18.0% 15.3%

Trend bedrijfsresultaat cafés

Trend aantal bedrijven cafés

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven cafés geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 3.805 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 8.260.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche cafés aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 69.4. Dat betekent dat de omzet in 2021 30.6% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3.6% hoger.

Trend omzet cafés (indexcijfers)