Omzet en kosten cafés

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 17.98% in 2016 naar 15.29% in 2017

Trend omzet cafés

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche cafés aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 118.3 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 18.3% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 5.53% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten cafés

De branche cafés valt onder de sector eet- en drinkgelegenheden. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst cafés

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche cafés. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 17.98% in 2016 naar 15.29% in 2017.Laatst beschikbare cijfers cafés

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast cafés bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers cafés


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2017

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor cafés wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (32.6%) gevolgd door 'Personeel' (24.3%) en daarna 'Huisvestingskosten' (9.6%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 15.29% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 67.39%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 32.61%
Bruto Marge 67.39%
Personeel 24.29%
Verkoopkosten 2.37%
Huisvestingskosten 9.65%
Kosten apparatuur en inventaris 2.37%
Kosten energieverbruik 2.64%
Kosten vervoermiddelen 0.61%
Communicatiekosten 0.52%
Afschrijvingen 3.34%
Kosten van overige diensten 1.70%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.64%
Bedrijfsresultaat 15.29%

Branchecijfers jaar 2017: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche cafés

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche cafés. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers cafés
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.