Brancheinformatie en cijfers kantines en catering

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

25.485 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
17.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.36% WINST (% OMZET)
2017
37.000 VACATURES SECTOR
Kantines en catering
KW02 - 2023

Branchecijfers kantines en catering

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche kantines en catering (SBI code: 56.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche eet- en drinkgelegenheden (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten kantines en catering

De branche kantines en catering valt onder de sector eet- en drinkgelegenheden. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche kantines en catering zijn respectievelijk: Kosten omzet (40.9%), Personeel (33.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor kantines en catering.
start vergelijking

Kantines en catering Trends

In de sector kantines en catering (SBI code 56.2) is het belangrijk om rekening te houden met een aantal concrete ontwikkelingen om op langere termijn succesvol te blijven. Zo staat er vaak druk op bedrijven om duurzame en milieuvriendelijke producten te verkopen of de menu's geschikt te maken voor helemaal vegan, veganistische of allergeenvrije opties. De klanten verwachten voortdurend meer aandacht voor verpakkingsafvalbeheer en het verminderen van verspilling. Bedrijven worden ook aangespoord om de hygiëne standaarden te verhogen in een beleidsomgeving die steeds strengere voedselveiligheidseisen stelt. Verder is er steeds meer aandacht voor digitaal beheer van gegevens, zoals online bestellingen, computergestuurde menu's en het gebruik van apps voor het verbeteren van het uitvoeringsproces.

Bedrijfsresultaat kantines en catering

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche kantines en catering tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.60% procentpunt naar 8.36%. Hierbij wordt in de branche kantines en catering gemiddeld een bruto marge van 59.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.8% naar 8.4%.

Kosten per categorie branche kantines en catering
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 92.7% 90.4% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten 7.3% 9.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.5% 37.2% 37.5% 40.9%
Bruto marge 60.5% 62.8% 62.5% 59.1%
  - Bruto Loon   23.7%   23.0%   22.1%   23.7%
  - Sociale lasten   4.0%   3.8%   3.7%   4.0%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.2%   1.4%   1.4%
  - Overig   4.3%   3.7%   4.1%   4.4%
Personeelkosten Totaal 33.5% 31.7% 31.2% 33.5%
Verkoopkosten 1.3% 1.3% 1.3% 1.5%
Huisvestingskosten 3.4% 3.3% 3.7% 3.7%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.9% 0.8%
Energieverbruik 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
Vervoermiddelen 1.2% 1.2% 1.3% 1.5%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 2.5% 2.3% 1.9% 2.3%
Overige diensten 1.7% 1.8% 1.7% 1.8%
Overige bedrijfskosten 2.5% 4.8% 4.5% 4.4%
Bedrijfsresultaat 12.5% 14.3% 14.8% 8.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht kantines en catering

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief kantines en catering
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat kantines en catering

Trend aantal bedrijven kantines en catering

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven kantines en catering geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 20.075 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 25.485.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche kantines en catering aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 130. Dat betekent dat de omzet in 2022 30% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 50% hoger.

Trend omzet kantines en catering (indexcijfers)