Branchecijfers Overige metaalbewerkingsindustrie
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van overige metaalbewerkingsindustrie.

Sector informatie overige metaalbewerkingsindustrie

Branchecijfers exploitatie overige metaalbewerkingsindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor overige metaalbewerkingsindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector overige metaalbewerkingsindustrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Metaalproductenindustrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers overige metaalbewerkingsindustrie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast overige metaalbewerkingsindustrie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat overige metaalbewerkingsindustrie: 10,62%

Als eerste valt op dat in de sector overige metaalbewerkingsindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 10,62 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 10,62 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 89,38% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 37,46%. U kunt de sector overige metaalbewerkingsindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie overige metaalbewerkingsindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector overige metaalbewerkingsindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Overige metaalbewerkingsindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Overige metaalbewerkingsindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
37,46 %
Bruto marge
62,54 %
Personeelskosten
28,18 %
Afschrijvingen
6,04 %
Overig ingekochte diensten
1,79 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
2,67 %
Huisvestingskosten
3,18 %
Energiekosten
2,40 %
Kosten Communicatie
0,45 %
Overige Kosten
4,64 %
Verkoopkosten
1,06 %
Vervoerskosten
1,52 %
Bedrijfsresultaat
10,62 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche overige metaalbewerkingsindustrie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.Firmfocus Software Downloads

Download de bedrijfstakdatabase voor de laatst beschikbare informatie o.b.v. CBS en belastingdienst. Laaggeprijsd en direct te downloaden.

Klik hier voor meer informatie.