Branchecijfers Vervoer over land

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van vervoer over land.

Branchecijfers exploitatie vervoer over land

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor vervoer over land. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector vervoer over land worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector vervoer over land


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Gemiddeld bedrijfsresultaat vervoer over land: 4,63%

Als eerste valt op dat in de sector vervoer over land een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 4,63 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 4,63 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 95,37% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 32,65%. U kunt de sector vervoer over land vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie vervoer over land.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector vervoer over land. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Vervoer over land

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Vervoer over land
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
24,78 %
Bruto marge
75,22 %
Personeelskosten
32,65 %
Afschrijvingen
6,36 %
Overig ingekochte diensten
2,75 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,73 %
Huisvestingskosten
2,10 %
Energiekosten
0,44 %
Kosten Communicatie
0,52 %
Overige Kosten
4,19 %
Verkoopkosten
0,74 %
Vervoerskosten
20,12 %
Bedrijfsresultaat
4,63 %