Branchecijfers Autohandel en -reparatie
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van autohandel en -reparatie.

Sector informatie autohandel en -reparatie

Branchecijfers exploitatie autohandel en -reparatie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor autohandel en -reparatie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector autohandel en -reparatie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Autohandel en -reparatie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers autohandel en -reparatie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast autohandel en -reparatie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat autohandel en -reparatie: 2,8%

Als eerste valt op dat in de sector autohandel en -reparatie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 2,8 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 2,8 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 97,2% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 78,77%. U kunt de sector autohandel en -reparatie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie autohandel en -reparatie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector autohandel en -reparatie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Autohandel en -reparatie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Autohandel en -reparatie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
78,77 %
Bruto marge
21,23 %
Personeelskosten
6,94 %
Afschrijvingen
0,91 %
Overig ingekochte diensten
0,70 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,23 %
Huisvestingskosten
1,41 %
Energiekosten
0,34 %
Kosten Communicatie
0,20 %
Overige Kosten
5,80 %
Verkoopkosten
1,32 %
Vervoerskosten
0,56 %
Bedrijfsresultaat
2,80 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche autohandel en -reparatie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.